2. pühapäev pärast Kolmainupüha AD 2022

Los Angelese Eesti koguduse õpetaja Enn Auksmann mõtiskleb seekord apostel Pauluse sõnade üle Kirjas filiplastele: "…et te oleksite laitmatud ja puhtad, veatud Jumala lapsed keset põikpäist ja rikutud sugupõlve, kelle seas te paistate nagu tähed maailmas."

2. pühapäev pärast Kolmainupüha AD 2022
Watch the video

Los Angelese Eesti koguduse õpetaja Enn Auksmann mõtiskleb seekord apostel Pauluse sõnade üle Kirjas filiplastele: "…et te oleksite laitmatud ja puhtad, veatud Jumala lapsed keset põikpäist ja rikutud sugupõlve, kelle seas te paistate nagu tähed maailmas."