Paastuaja II pühapäev AD 2022

Apostel Paulus ütleb: "Viimaks nüüd veel, vennad, me palume ja keelitame teid Issandas Jeesuses, et nagu te olete meilt saanud teada, kuidas teil tuleb elada ja Jumalale meeldida – nõnda te ju elategi –, et te selles veelgi enam edeneksite." (1. Tessalooniklastele 4:1)

Los Angelese Eesti koguduse õpetaja Enn Auksmann mõtiskleb nende sõnade alusel selle üle, mida tähendab elada nii, et see meeldib Jumalale.

Paastuaja II pühapäev AD 2022
Watch the video

Apostel Paulus ütleb: "Viimaks nüüd veel, vennad, me palume ja keelitame teid Issandas Jeesuses, et nagu te olete meilt saanud teada, kuidas teil tuleb elada ja Jumalale meeldida – nõnda te ju elategi –, et te selles veelgi enam edeneksite." (1. Tessalooniklastele 4:1)

Los Angelese Eesti koguduse õpetaja Enn Auksmann mõtiskleb nende sõnade alusel selle üle, mida tähendab elada nii, et see meeldib Jumalale.