Vatikani aastaraamatu Annuario Pontificio 2020. aasta väljaandes näib paavst Franciscus olevat loobunud oma ametiga kaasnevatest tiitlitest. Paavstile pühendatud leheküljel seisab vaid Franciscuse kodanikunimi Jorge Mario Bergoglio ja tema mitmesugustele tiitlitele viidatakse allpool üksnes kui "ajaloolistele".

Nendeks tiitliteks on: Jeesus Kristuse vikaar (asemik), apostlite vürsti järglane, üleilmse Kiriku ülempreester, Itaalia priimas, Rooma provintsi peapiiskop ja metropoliit, Vatikani Linnriigi suverään, Jumala sulaste sulane.

2019. ja 2020. a aastaraamatu vastava lehekülje võrdlus

Endine usudoktriini kongregatsiooni juht kardinal Gerhard Müller, kelle ametiaega paavst Franciscus ei pikendanud, nimetas tiitlitest loobumist "teoloogiliseks barbaarsuseks".

Vatikan pole aastaraamatus tehtud muudatusi selgitanud, kuid kahtlemata ei saanud see toimuda ilma paavsti nõusolekuta.

2006. aastal loobus paavst Benedictus XVI tiitlist "Lääne patriarh".

Päisefoto: Jeffrey Bruno, Wikimedia

© Meie Kirik