Soome evangeelse-luterliku kiriku Helsingi piiskop Irja Askola ja Espoo piiskop Tapio Luoma kommenteerisid MTV telesaates piiskoppide konverentsi selgitust, et kiriku õpetuse kohaselt on abielu mehe ja naise vaheline liit.

Piiskop Askola ütles, et on alati lootnud, et seksuaalvähemustesse kuuluvaid inimesi hakatakse pärast [homoseksuaalide "abielu" võimaldavat] abieluseaduse muutust kohtlema võrdselt heteropaaridega.

Piiskop Luoma märkis, et tema jaoks on abielu mehe ja naise vaheline liit, kuid ilmselt hakatakse peagi ka Soome kirikus Rootsi ja Norra eeskujul samasoolisi paare laulatama. Samas on oluline ka see, et kirik tegutseb ühiste reeglitega ning edasi liigutakse üheskoos, milline tahes tulevik ka poleks.

Luoma rõhutas, et traditsioonilist abielukäsitust kinnitav piiskoppide seisukohavõtt ei ole tulevikuprogramm, vaid käesoleva olukorra sedastamine.

Askolal hinnangul on kirik suhtumises homoseksuaalidesse teinud olulisi positiivseid samme. Ka äsjane piiskoppide avaldus märkis muuhulgas, et kirik on seksuaal- ja soovähemusi sageli kohelnud ebaõiglaselt.

Piiskop Luoma pidas homoseksuaalide seisukohalt oluliseks, et kui varem võimaldati vaimulikel homopartnerluse sõlminutega koos pidada palvus, siis nüüdne avaldus lausa rõhutab seda positiivselt. Ka see peaks olema selge märk, et piiskoppide avaldus ei ole abielukäsituse muutuste vastu, vaid üks etapp sellel teel.

Askola nimetas, et ehkki kirik ei sõlmi taolist abielu, võib vaimulik või mõni teine kiriku esindaja osaleda abiellujate pulmapeol, et rikastada seda vaimuliku poolega, ta ei pea seda kuidagi varjama.

Luoma arvates ei ole homoseksuaalide laulatamise puhul tegemist kristluse olulise muutusega, eriti kui vaadata neid kirikuid, kus seda juba tehakse. Pigem on küsimuseks see, kuidas tõlgendatakse kohaliku kiriku ja kogu kristlaskonna traditsiooni. Kui tegemist on elu jätkumisega seotud tavadega ning neid nii-öelda muudetakse, siis taoliste muutuste läbiviimine ei ole kunagi kerge.

Piiskop Askola võrdles homoseksuaalide kiriklikku tunnustamist naiste ordineerimisega, mis algas Soome kirikus 1988. aastal, ning leidis, et tegemist on väga sarnaste protsessidega. Mõlema puhul on kasutatud samu argumente ja peetud samasuguseid vaidluseid, kuid ühel päeval sai asi teoks.

Piiskop Luoma leidis, et mõlemat protsessi eristab peamiselt [praeguse abieluseaduse muutmisega kaasnev] ühiskondlik surve ning praegu on ootused kirikule palju suuremad. Teisalt nõustus ta Askolaga, et nii naiste ordineerimist kui homoseksuaalide kirikliku tunnustamise puhul kasutatakse samasuguseid ja samatüübilisi argumente.

Loe intervjuud siit.

Piiskoppide konverentsi selgitus seoses abieluseaduse muutumisega vt siit (soome keeles).

© Meie Kirik