Progressiivse protestantliku kiriku United Church of Canada ühe Toronto koguduse naispastor Greta Vosper ei usu isikulisse Jumalasse, vaid peab sõna "jumal" metafooriks, mis tähistab headust, elu, kaastunnet ja õiglust. Pastori sõnul õpetas kirik teda käsitama Piiblit inimliku väljamõeldisena.

Toronto West Hilli koguduse jumalateenistustel räägitakse Jumala ja Jeesuse asemel armastusest ja kaastundest. Alates 2008. aastast ei loeta koguduse jumalateenistustel enam Meie Isa palvet. Alates 2013. aastast nimetab Vosper ennast ateistiks – solidaarsusest Bangladeshi blogipidajatega, keda on süüdistatud ateistlikes vaadetes.

"Ma ei usu teistlikusse, üleloomulikku olendisse, keda kutsutakse Jumalaks. Ma ei usu sellesse, mida 99,99% protsenti inimestest mõtleb seda sõna kasutades," teatab Gretta Vosper.

Kui Vosper 1993. aastal pastoriks ordineeriti, küsiti temalt, kas ta usub Kolmainu Jumalasse. Vosper vastas jaatavalt, pidades oma sõnul silmas metafoorset tõlgendusviisi.

Pastor räägib, et tema kirik (United Church of Canada) õpetas talle kriitilist lähenemist Piiblile kui inimlikule väljamõeldisele. Vosperi väitel jagavad paljud pastorid eraviisiliselt tema seisukohti.

Siiski kutsuvad Vosperi vaated esile pahameelt ja vastuväiteid isegi selles progressiivses protestantlikus kirikus, kus hakati naisi ordineerima juba aastakümneid tagasi ning kus tänapäeval võivad vaimulikuks saada ka avalikult homoseksuaalses suhtes elavad isikud. Lähitulevikus on kavas otsustada, kas ateistist pastor saab oma ametis jätkata.

Loe lähemalt siit.

© Meie Kirik