Rahandusministeerium ei pea võimalikuks vabastada mittetulundusühinguid – sealhulgas usuühendusi – äriregistrile "tegelike kasusaajate" kohta andmete esitamise kohustusest. Kuigi rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse kehtiv versioon ei nõua sellekohase info esitamist mittetulundusühingutelt ja sihtasutustelt, kelle aastane sularahakäive jääb alla 5000 euro, on pankadel ikkagi õigus küsida andmeid tegelike kasusaajate kohta (hoolsuskohustus) ning lausa kohustus kliendiga ärisuhe lõpetada, kui andmeid ei esitata.

Loe lähemalt siit.

© Meie Kirik