Teoloog ja vaimulik Toomas Paul kirjutab Maalehes, et Eesti elanikud on jätkuvalt väga religioossed ning sotsioloogiliste küsitluste kohaselt on eestlaste valmidus uskuda üleloomulikku suurem kui venelastel, soomlastest rääkimata.

"Vahel väidetakse uhkusega, et Eesti olevat üks maailma ilmalikumaid maid. See hinnang kehtib vaid etableerunud kiriklikkuse kohta," märgib Toomas Paul ja lisab, et tegelikult on Eesti üsna tüüpiline postkristliku Euroopa riik.

"Ei katoliku ega luteri kirik, ei ajalooline ega dialektiline materialism ole suutnud tondiusku kuigivõrd kõigutada," nendib Toomas Paul.

Loe lähemalt siit.

© Meie Kirik