Paavst Franciscuse peatse visiidi eel avaldas Vatikan statistikat katoliku kiriku kohta Balti riikides. Andmed on esitatud võrdlevalt. Vatikani statistika kohaselt elab Leedus 2 590 000, Lätis 413 000 ja Eestis 6 000 katoliiklast, kogudusi on vastavalt 712, 263 ja 9, piiskoppe vastavalt 17, 8 ja 1 ning preestreid vastavalt 809, 166 ja 17.

Vaata lähemalt siit.

© Meie Kirik