Vatikani pressiesindaja oli sel nädalal sunnitud möönma, et ajakirjanikele tutvustatud emeriitpaavst Benedictuse kirja fotokoopiat, milles tunnustati praeguse paavsti põhjalikku filosoofilist ja teoloogilist ettevalmistust, on töödeldud, kuid ei selgitanud, mis põhjusel seda tehti. Taoline fotode töötlemine ei ole mingil juhul kooskõlas üldiselt aktsepteeritud ajakirjandusliku praktikaga ning on seda piinlikum, et paavst Franciscus võttis hiljuti teravalt sõna valeuudiste vastu.

Vatikani pressitalituse juht monsenjöör Dario Vigano saatis jaanuaris emeriitpaavst Benedictusele komplekti paavst Franciscuse teoloogilisi raamatuid, paludes neile soovitava sisuga kommentaari. Emeriitpaavst keeldus viisakalt, põhjendades seda muude kohustustega.

Sellele vaatamata esitles Vatikani pressitalitus emeriitpaavsti äraütlevat vastust kui heakskiitu paavst Franciscuse teostele.

Kirjas, mille ingliskeelset tõlget võib lugeda siin, märkis Benedictus, et paavst Franciscusel on põhjalik filosoofiline ja teoloogiline ettevalmistus ja et tema teosed näitavad järjepidevust praeguse ja eelmise pontifikaadi vahel, mis erinevad teineteisest küll stiili ja temperamendi poolest.

Kiriku n-ö progressiivne tiib nägi selles konservatiiviks peetud eelmise paavsti toetusavaldust Franciscuse kursile ja distantseerumist konservatiividest, kes praegust paavsti kritiseerivad.

"Benedictus distantseerus väga elegantselt, ent selgesti neist, kes kasutavad teda ära oma võitluses Franciscuse vastu," kommenteeris paavst Franciscuse lähedaseks isikuks peetud jesuiidipaater Antonio Spadaro. "Benedictus ütleb neile: "Ma ei luba teil teha seda minu nimel.""

Paraku selgus, et Vatikani pressitalitus levitas ajakirjanikele töödeldud fotokoopiat sellest kirjast, et rõhutada emeriitpaavsti heakskiitu ja varjata asjaolu, et sisuliselt ei pidanud Benedictus võimalikuks ametisoleva paavsti teoseid kommenteerida.

Emeriitpaavst Benedictus vastas nimelt, et tal pole võimalik koostada palutud soovitust, kuna ta pole kõnealuseid raamatuid lugenud. "Kahjuks ei suuda ma kasvõi ainult füüsilistel põhjustel lähemas tulevikus neid ühtteistkümmet väikest köidet lugeda, seda enam, et mul on teisi kohustusi, mille olen juba enda peale võtnud," kirjutas Benedictus väga viisakalt.

Need read olid aga pressitalituse levitatud fotol hägustatud.

Lugu on seda piinlikum, et alles jaanuaris võttis paavst Franciscus sõna valeuudiste levitamise vastu meedias ning ütles, et "tõe kasvõi väheselgi moonutamisel võivad olla tõsised tagajärjed".

© Meie Kirik