Sotsiaalmeedia platvorm Facebook kustutas Sihtasutuse Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks kampaania “Kaitskem üheskoos perekonda!” lehelt postituse, milles viidati portaalis Objektiiv avaldatud LGBT-ideoloogia pealetungi teemalisele uudisele. Väidetavalt ei vastanud kõnealune postitus Facebooki kasutajatingimustele.

Viidatud uudis kannab pealkirja "Hispaania seadus surub katoliiklikele koolidele ja peredele karistuste ähvardusel peale LGBT-doktriini" ja kõneleb sellest, et Andaluusia autonoomses piirkonnas kuulutati välja seadus, mis lähtub eesmärgist "välistada LGBT-foobseid suhtumisi ühiskonnas ehk tervishoius, hariduses, spordi ja puhkuse valdkonnas, perekonnas ja teistes valdkondades."

Regulatsiooni alla langevad ka paljud avalik-õiguslikud katoliku koolid.

Andaluusia katoliku piiskopid mõistsid ühisavalduses uue seaduse hukka, nimetades seda "ohuks perekonnaelule, haridusele ja ka meditsiiniprofessioonile". Piiskoppide sõnul on tegu seadusega, mis "asetab löögi alla veendumustevabaduse, südametunnistuse vabaduse, oma laste harimise vabaduse, õpetajate kutsevabaduse ja ka usuvabaduse."

"Olles kodanikuühiskonna osa, on kirikul kohustus seista inimelu ja perekonna kaitsel, mistõttu ei saa kirik olla vaiki, seistes silmitsi kodanike ja eriti katoliiklaste südametunnistuse vabaduse rikkumisega," kirjutasid piiskopid, kelle sõnul on "esmajärjekorras löögi all oma laste kasvatuse ja hariduse eest vastutavate vanemate, ent samuti teiste haridustööga seotud inimeste südametunnistus."

Facebook, Twitter, Google, YouTube ja Microsoft on andnud nõusoleku järgida Euroopa Liidu juhiseid ja lubanud kõrvaldada Euroopas oma internetiplatvormidelt "vihakõne" 24 tunni jooksul.

Samuti on nad tõotanud tugevdada koostööd kodanikuühiskonna organisatsioonidega, kes on lubanud omalt poolt aidata vihakõnet märgistada ja edendada "vihakõnele" vastupidiseid narratiive.

© Meie Kirik