EELK konsistooriumi avalike suhete komisjoni liige ja Vikerraadio saate "Kirikuelu" saatejuht, samuti  MTÜ Geikristlaste Kogu asutajaliige Meelis Süld kutsub kultuuriajakirjas Kirik & Teoloogia üles muutma kiriku suhtumist seksuaalvähemustesse ja kiriku õpetust homoseksuaalsuse küsimuses.

"Iseäranis kirikus ignoreeritakse fakti, et homoseksuaalsus ei ole inimese vaba valik, vaid sättumus, mida ei anna patukahetsusega n-ö ümber pöörata," kirjutab Süld 20. oktoobril avaldatud artiklis, mis kannab pealkirja "Kristlik halastamatus".

Artiklist selgub, et Geikristlaste Kogu tegi pöördumise EELK peapiiskopi ja konsistooriumi poole, et moodustataks laiapõhjaline kõiki osapooli ühendav komisjon, mis tegeleks seksuaalvähemuste küsimustega kirikus, viidates omakorda peapiiskopi etteheitele, et diskussioon peaks toimuma kiriku ringkonnas, mitte telekaamerate ees.

Oma artiklis väidab Süld, et "seksuaalvähemusi puudutavaid küsimusi on juba aastakümneid Eesti kirikus eiratud".

Samas on EELK 2008. aastal liitunud Eesti Kirikute Nõukogu seisukohavõtuga homoseksuaalsuse küsimuses, EELK kirikukogu taunis 2009. aastal vastu võetud deklaratsioonis homoseksuaalsete paaride õnnistamist partnerkirikutes, EELK piiskopid on koos teiste Balti luterlike piiskoppidega tehtud ühisavalduses ühisavalduses väljendanud hukkamõistu homoseksuaalse praktika suhtes ning EELK konsistoorium tagandas 2010. aastal ametist vaimulik Heino Nurga, kes asutas MTÜ Geikristlaste Kogu.

© Meie Kirik