Eeloleval nädalal külastab Soome evangeelse-luterliku kiriku Helsingi kogudusi Ameerika evangeelse-luterliku kiriku (ELCA) Edela-Kalifornia piiskop Guy Erwin, kes jutlustab homoseksuaalidele mõeldud missal Helsingi Johannese kirikus, kaasa teenib lesbikoor.

Kauge külaline jutlustab ka Helsingi Temppeliaukio kirikus, kohtub peapiiskop Kari Mäkineni ja teiste luteri piiskoppidega ning osaleb ülikooli usuteaduskonna seminaril.

Piiskop Erwin on esimene avalikult homoseksuaalne ELCA piiskop. Ta on olnud homoseksuaalses suhtes juba 20 aastat ning "abiellus" 2013. aastal oma mehe Rob Flynniga, kes saadab teda ka Soome-visiidil.

Soome evangeelne-luterlik kirik ei õnnista ega laulata homoseksuaalseid paare, kuid peapiiskop Kari Mäkinen ja Helsingi piiskop Irja Askola on erinevates sõnavõttudes väljendanud ootust, et kirik kohtleks kõiki paare võrdselt. 

Eesti evangeelse-luterliku kiriku (EELK) kirikukogu on oma 2009. aasta deklaratsiooniga kinnitanud, et pühakirja ei saa ümber tõlgendada homoseksuaalset suhteid heakskiitvas tähenduses.

Homoseksuaalsus on Piibli järgi patt, mida käsitletakse nii Vanas kui Uues Testamendis ühtviisi negatiivses valguses. Kristliku arusaama kohaselt ei saa pattu "normaliseerida".

Ühtlasi deklareeris EELK kirikukogu 2009. aastal, et samasooliste isikute kooselu õnnistamine või koguni laulatamine ei ole kooskõlas pühakirja ja kristliku usuga. Kui üks kirik taolise tegevuse ametlikult heaks kiidab, avaldub selles selge erinevus kristliku usu ja kiriku õpetuse mõistmises, mis takistab altari- ja kantsliosaduse teostamist kirikute vahel.

© Meie Kirik