Saksamaa katoliku kiriku piiskoppide konverentsi esimees kardinal Reinhard Marx kutsus Berliinis kõneledes üles võitlema natsionalismi kõikide vormidega ning teatas, et tõrjuv, restauratiivne ja uusromantiline kujutelm ei paku Euroopale perspektiivi.

"Jah patriotismile, me armastame oma kodumaad, aga kõikide natsionalismi vormide vastu tuleb võidelda. Tõrjuv, restauratiivne, uusromantiline kujutelm ei paku Euroopale tulevikuperspektiivi. Kirik selles ei osale," kõneles kardinal Marx 800 kuulajale, kelle seas oli ka liidukantsler Angela Merkel.

Kirikujuhi sõnul on pagulaspoliitika tähtsateks komponentideks pagulaste humaanne kohtlemine, varjupaigataotluste õiglane menetlemine ja keeldumine põgenike tagasisaatmisest sõjapiirkonda.

Vt lähemalt siit.

© Meie Kirik