Inglismaa anglikaani kiriku homoseksuaalsed vaimulikud ei varja, et nende lõppeesmärk on samasooliste isikute vahelise "abielu" täielik tunnustamine kiriku poolt. Praegu on nad siiski valmis mõistma, et kõik kirikuliikmed pole sellega veel nõus, ja lepivad sellega, kui seda soovivatel kogudustel võimaldataks "homoabielusid" aktsepteerida.

Oma nõudmiste esitamiseks valmistatakse ette avalikku kirja, millega kutsutakse piiskoppe üles seniseid reegleid leevendama. Inglismaa Kirik (Church of England) nimelt ei ole ametlikult muutnud traditsioonilist arusaama abielust, kuigi surve selleks tugevneb, muuhulgas ka seetõttu, et Inglismaal on ilmalikult registreeritud "homoabielud" seadustatud.

Samuti ei ole piiskopid lubanud homoseksuaalse kalduvusega preestritel oma samasoolise partneriga "abielluda", kuigi mitmed vaimulikud on seda keelust hoolimata teinud.

"Me tahame toetada piiskoppe ettepaneku esitamisel, et viia Kirikut edasi geide ja lesbide ja nende abielu [tunnustamise] suunas. Valitseb ulatuslik konsensus selles, et Kirik ei saa jätkata oma senist suhtumist gei- ja lesbikogukonda. Ma arvan, et suurem osa Kiriku suhtumisest homoseksuaalsusse on asjatundmatu, julm ja silmakirjalik. Arvan, et ka piiskopid ise teavad, et seda tuleb muuta," rääkis väljaandele Christian Today reverend Andrew Foreshew-Cain, kes "abiellus" oma partneri Stepheniga möödunud aastal ning on ühtlasi valitud kirikukogu liikmeks.

"Pikemas perspektiivis on eesmärgiks täielik võrdsus Kirikus. Hetkel me tunnistame, et mõnede inimeste jaoks on see keeruline. Me loodame paindlikumale asjadekorraldusele, nii et kogudused, kes soovivad austada ja tähistada geide ja lesbide abielusid, saaksid seda edasi teha."

Eesti Evangeelne Luterlik Kirik on Porvoo kokkuleppe kaudu Inglismaa Kirikuga täielikus osaduses.

© Meie Kirik