Saksamaa katoliku kiriku piiskoppide konverents avaldas äsja 206-leheküljelise raporti "Reformatsioon oikumeenilises perspektiivis", milles nimetatakse reformaator Martin Lutherit "evangeeliumi tunnistajaks" ja "usu õpetajaks".

Paavst Leo X ekskommunitseeris augustiinlasest munga Martin Lutheri tema hereetiliste vaadete tõttu.

Seevastu Saksa piiskoppide raportis leitakse, et tolle aja kirikuvõimud ei pööranud piisavalt tähelepanu Lutheri murele meeleparanduse ja pöördumise pärast. Teisalt tõdetakse, et reformaatori kirjutised olid teoloogiliseks ja usuliseks väljakutseks ning neil olid nii teoloogilised kui poliitilised tagajärjed kiriku ja õpetusameti käsitamisele.

Saksa piiskoppide dokumendis öeldakse, et katoliku kirik saab tänapäeval tunnustada seda, mis oli reformaatorite jaoks oluline– nimelt et Pühakiri on kogu kristliku elu standard ja kese.

2017. aastal täitub 500 aastat kirikulõheni viinud reformatsiooni algusest. Piiskoppide konverentsi oikumeenilise komisjoni juht, Magdeburgi piiskop Gerhard Feige tõdes, et toonase lõhenemise "haavad annavad veel tänapäevalgi tunda".

Komisjoni aseesimehe Fulda piiskop Heinz Algermisseni sõnul peaksid luterlased ja katoliiklased jätkama tööd "nähtava ühtsuse" saavutamise ja mitte lihtsalt "lepitatud erinevuste" nimel.

"See tähendab mitte ainult palvetamist üksteise pärast, vaid ka püüdu kõneleda kristlastena ühel häälel, seistes silmitsi nii agressiivse ateismi ja sekularismi kui islami poolt esitatud väljakutsetega," märkis piiskop Algermissen.

© Meie Kirik