Läti Evangeelse Luterliku Kiriku sinod (kirikukogu) langetas 3. juunil otsuse, et vaimulikuks võib ordineerida ainult mehi. Otsuse poolt hääletas 202, vastu oli 59 kirikukogu liiget.

Sinod ehk kirikukogu on Läti luterliku kiriku kõrgeim organ, mis koguneb iga kolme aasta järel. Õpetusliku sisuga otsuse langetamiseks on vaja vähemalt 75-protsendilise enamuse toetust, kõnealusel hääletusel pooldas kiriku põhikirja muutmist 77 protsenti kirikukogu liikmetest.

Kirikukogu otsusel võib ordinatsiooni taotleda "iga meessoost kandidaat, kes vastavalt LELK-s kehtivatele reeglitele on Jumala poolt kutsutud ja vaimulikuametiks ette valmistatud". Põhikirja varasemas sõnastuses kandidaadi sugu ei mainitud.

Läti luterlikus kirikus ei ole naisi ordineeritud aastakümneid. 1993. aastal ametisse astunud peapiiskop Jānis Vanags andis kohe teada, et ei kavatse naisi ordineerida. Samas on võinud ametis jätkata mõned varem ordineeritud naispastorid.

Läti luterliku kiriku pastorite konverents toetas 28. oktoobril 2015 kiriku põhikirja täiendamist viisil, mis välistab naiskandidaatide ordineerimise võimaluse. Põhikirja muutmise küsimuse otsustas nüüd kirikukogu.

Seevastu välismaal tegutsevat Läti luterlikku kirikut juhib naissoost peapiiskop Lauma Zušēvica.

Naispastoreid ei ordineerita ka Leedu evangeelses-luterlikus kirikus ja Venemaal tegutsevas Ingeri luterlikus kirikus. Balti riikide luterlikest kirikutest on selles küsimuses erandiks vaid Eesti Evangeelne Luterlik Kirik.

© Meie Kirik