Inglismaa Kiriku piiskopid on välja andnud pastoraalse juhise, milles rõhutatakse, et kiriku arusaam seksuaaleetikast jääb muutumatuks – kristlaste jaoks on abielu ühe mehe ja ühe naise vaheline elukestev liit ning seksuaalelu kuulub üksnes abielu juurde. Erinevalt tsiviilpartnerlusest on abielu rajatud tõotustele. Tsiviilpartnerlust – olgu sama- või erisooliste isikute vahel – käsitab kirik mitteseksuaalse sõprussuhtena.

Samas sätestavad piiskopid muu hulgas, et tsiviilpartnerluses elavatelt paaridelt ei tuleks kirikliku talituse (ristimine, konfirmatsioon, armulaud) soovi korral nõuda selgitusi nende suhte iseloomu kohta.

Veel märgitakse juhises, et on ebaõiglane kõrvaldada ametist kiriku õpetusele lojaalne vaimulik, kes on otsustanud astuda tsiviilpartnerlusse.

Inglismaa anglikaanikiriku piiskoppide pastoraalse juhisega, mis käsitleb kiriku seisukohti seoses tsiviilpartnerlusega seotud küsimustega, saab tutvuda siin.

Eesti Evangeelne Luterlik Kirik on Inglismaa Kirikuga täielikus kirikuosaduses Porvoo kokkuleppe kaudu.

Foto: Jeff Belmonte (Wikimedia Commons)

© Meie Kirik