Norra luterliku kiriku preestrid paluvad kirikujuhtidelt tagatist, et traditsioonilist abielukäsitust toetavad vaimulikud saaksid kirikus vabalt tegutseda. Norra kiriku olukorda käsitlevale deklaratsioonile on alla kirjutanud üle 200 vaimuliku.

Enamus allakirjutanutest on kogudusepreestrid, kuid nendega on liitunud ka mõned pensionil olevad ning samuti mõned misjoniseltside vaimulikud.

Kaheksast punktist koosneva deklaratsiooni kolmandas punktis märgitakse: "Alternatiivne seksuaaleetika, mis annab piibelliku õigustuse samasooliste paarisuhetele ning nüüd soovib võrdsustada selle mehe ja naise vahelise abieluga võttes kasutusele liturgia samasooliste paaride laulatamiseks, on vastuolus ilmutusega Piiblis. Seetõttu saab uuest eetikast takistus kiriku tööle inimeste juhatamisel pöördumisele, usule ja Kristuse järgimisele."

Norra luterliku võrgustiku üks juhtivatest isikutest Rolf Kjøde ütles 7. aprillil ajalehes Dagen, et kirikus toimuv on lõhestav ning allakirjutanute jaoks on kõige olulisem saada ametlik kinnitus õiguse kohta mitte üksnes kasutada traditsioonilist laulatusliturgiat, vaid ka lähtuda kuulutuses ning laste- ja noortetöös traditsioonilisest õpetusest abielu kohta.

Kjøde märkis, et avalikul pöördumisel on suur hulk toetajaid, kes ei ole valmis sellega avalikult liituma. "Saame alatasa pöördumisi vaimulikelt, kes ütlevad, et nad ei suuda enam [võidelda] ning sellepärast vaikivad või lepivad valeliku väitega, et mingit lõhet ei ole. Kogudustes lepitakse kokku, et seksuaalsusest ja abielust ei räägita. Alternatiivsed õpetused võistlevad koguduste kuulutuses, hingehoius ja noortetöös. Ajapikku vastuolu süveneb," ütles Rolf Kjøde portaalile Seurakuntalainen.fi.

Pöördumise viimases punktis öeldakse: "Palume nii piiskoppide konverentsil, kirikunõukogul kui kirikukogul enne 2017. a kirikukogu lõppu vastata meie pärimisele korralduste kohta, mis säilitavad ja tagavad kiriku traditsioonilise abieluõpetuse seaduslikkuse. Vastusest sõltuvalt saame anda nõu inimestele, kes kahtlevad, kas nad saavad jätkuvalt olla Norra kiriku liikmed ning töötada tema heaks."

Norra luterlikus kirikus on nn homoküsimuse üle vaieldud juba alates 1995. aastast, kui kolm piiskoppi (kokku on piiskoppe 11) hakkasid avalikult edendama samasooliste paaride seksuaalelu kiriklikku aktsepteerimist.

Käesoleva aasta 11. aprillil kiitis Norra kiriku kõrgeim juhtorgan kirikukogu 88 häälega 115-st heaks samasooliste paaride laulatamise korra, mis võetakse kasutusele 2017. aasta alguses.

© Meie Kirik