Meie Kirik toob lugejateni riigikogu valimistel kandideerivate EELK vaimulike vastused portaali Objektiiv koostatud küsimustele.

EELK Jüri koguduse õpetaja Tanel Ots (erakond Isamaa) ja Kanepi koguduse õpetaja Margit Lail (erakond Eesti 200) ei vastanud Objektiivi küsimustele.

1. Kas toetate kooseluseaduse tühistamist?

HERMANN KALMUS (erakond Isamaa; 8. Järva- ja Viljandimaa; nr 1146): Jah. Praegune kooseluseadus on seadusandlik praak. Abielule tuleb anda põhiseaduslik kaitse ja alles siis saab avalikku arutelu algatamise kaudu reguleerida muud ühiselu vormid.

PEETER KRALL (Eesti Konservatiivne Rahvaerakond; 4. Harju- (v.a Tallinn) ja Raplamaa, nr 723): Jah. See seadus hägustab meie õigusruumi.

MEELIS MALK (Eesti Konservatiivne Rahvaerakond; 12. Pärnumaa; nr 796): Jah. See seadus ei ole vastavuses kristlike väärtustega.

ANTI TOPLAAN (erakond Isamaa; 5. Hiiu-, Saare- ja  Läänemaa; nr 1119): Jah. Seadus on võetud vastu ilma rakendusaktideta napi lihthäälteenamusega ega vasta valdava osa Eesti elanikkonna maailmavaatelistele tõekspidamistele. Erinevalt seaduse hääletuse eelselt [väidetust], et seadus arvestab ka vabaabielupaare kes sooviksid kasutada kooseluseadust, oli ja on see suunatud peamiselt samasooliste kooselupaaride kooselu seadustamise esimese etapina. Samasooliste paaride varalisi õigusi saab Eesti õigusruumis reguleerida ka ilma kooseluseaduse ja selle rakendusaktideta.

AVO ÜPRUS (erakond Isamaa; 1. Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa; nr 1064): Jah.

2. Kas pooldate Eesti Vabariigi kodakondsuse omandamise lihtsustamist?

HERMANN KALMUS: Ei.

PEETER KRALL: Ei.

MEELIS MALK: Ei. Kes meid ei austa oma valikuga, seda ei saa ka meie austada.

ANTI TOPLAAN: Ei. Kodakondsuspoliitika põhialuseid, mis lähtuvad Eesti riigi õiguslikust järjepidevusest ja põhinevad demokraatliku õigusriigi alusel, ei tohi muuta.

AVO ÜPRUS: Ei.

3. Kas toetate abielu määratlemist põhiseaduses ühe mehe ja ühe naise liiduna?

HERMANN KALMUS: Jah. See on selge lahendus ühiskonna lõhestamise lõpetamiseks.

PEETER KRALL: Jah.

MEELIS MALK: Jah. Aga kas on kuidagi teisiti võimalik üldse mõelda.

ANTI TOPLAAN: Jah. Perekond, mis koosneb isast emast ja lastest, on kõige loomulikum kasvukeskkond, kus lapsed omandavad esmase maailmatunnetuse, [arusaamise] ema- ja isarollist ning inimlikust hoolivusest ja armastusest.

AVO ÜPRUS: Jah.

4. Kas toetate rahvale õiguse andmist algatada siduvaid rahvahääletusi?

HERMANN KALMUS: Jah. Põhimõtteliselt toetan otsedemokraatiat, siiski jätan reservatsiooni siduvuse osas. Praeguse aja valeinfo, libauudiste ning sotsiaalmeedia moonutuste tõttu on siin ka selged ohud, mis enne siduvate hääletuste võimaldamist tuleb läbi mõelda.

PEETER KRALL: Jah.

MEELIS MALK: Jah. See suurendab inimeste usku ja annab signaali, et rahvas on kõrgeim võim Eesti Vabariigis.

ANTI TOPLAAN: Jah. Vabade kodanike roll poliitika kujundamisel ja valitsuse tegevuse kontrollimisel peab kasvama. Tuleb seista vastu algatustele, mis suurendavad täitevvõimu ja ametnike rolli.

AVO ÜPRUS: Jah.

5. Kas toetate presidendi otsevalimiste sisseseadmist?

HERMANN KALMUS: Jah. Presidendi rahva poolt otsevalimise seadustamisega koos tuleb seadustada väga selge parlamentaarne tagasikutsumise võimalus.

PEETER KRALL: Jah.

MEELIS MALK: Jah. President on meie kõigi president ja kõik peavad saama teda valida.

ANTI TOPLAAN: Jah. Pooldan presidendi otsevalimist kui demokraatlikku ja läbipaistvat, parlamentaarsele riigile kohast valimisseadust, vastukaaluna seni kehtivale korporatiivsele ja kokkuleppel põhinevale süsteemile.

AVO ÜPRUS: Ei.

6. Kas toetate valikabordi* riikliku rahastamise lõpetamist?

* Valikabordi all on peetud silmas täisealise isiku loomulikul teel alanud raseduse tahtlikku katkestamist ilma, et selleks oleks meditsiiniline põhjendus.

HERMANN KALMUS: Jah. Abort ei ole rasestumisvastane vahend ja pereplaneerimise meede. Toetan meditsiiniliselt soovitatud aborti ja seksuaalkuriteo tõttu raseduse katkestamist aborti tehes.

PEETER KRALL: Jah.

MEELIS MALK: Jah. Rahvastiku taastootmise küsimuses on see ainuvõimalik otsus.

ANTI TOPLAAN: Jah. Olukorras, kus Haigekassast rahastatakse käesoleval ajal raseduse katkestamise protseduure, peaks olema riigi selge eelistus, vähemalt sellega võrdsel alusel toetada niisuguseid meetmeid, mis kaitsevad sündimata lapse eluõigust.

AVO ÜPRUS: Jah.

7. Kas pooldate, et lastele räägitakse koolis soovahetamise võimalikkusest?

HERMANN KALMUS: Ei. Kool on liiga lai mõiste. Põhikooli lõpuni nende teemade käsitlemist ei toeta. Keskkooli vanuses ja tasemel õpilastele tuleb õpetada kogu ilma tema erakordsuses ja ka rikutuses

PEETER KRALL: Ei.

MEELIS MALK: Ei.

ANTI TOPLAAN: Ei. Nii nagu inimesel ei ole õigust otsustada enda või teise elu ja surma üle, ei tohiks inimene muuta oma sünnijärgset sugu, mis on vastuolus nii loomuseaduse kui Jumala ilmutusega, mis on meile ilmutatud pühakirjas.

AVO ÜPRUS: Ei.

8. Kas pooldate n-ö vihakõne keelu kehtestamist?

HERMANN KALMUS: Ei. Hindan vabade kodanike ühiskonda, kus kahjuks ka minu solvamine kuulub selle vabaduse hulka. Igasugune väärtuste ja meelsuse alusel väljendusvabaduse piiramine on ohtlik. Lõpuks ütleb öeldu rohkem ütleja kohta, kui minu kohta.

PEETER KRALL: Ei.

MEELIS MALK: Ei. Sellega piiratakse suuresti sõnavabadust, mis on meile põhiseadusega antud.

ANTI TOPLAAN: Ei. Kui keegi on oma veendumustes kindel, siis peaks tal olema seaduse ees vabadus seda nii sõnas kui kirjas väljendada.

AVO ÜPRUS: Ei.

9. Kas pooldate kodanike õigust keelduda oma südametunnistusega vastuolus olevate teenuste osutamisest?

HERMANN KALMUS: Ei. See on kahe teraga mõõk. Lõpuks võib Selveri kassas inimene keelduda minu teenindamisest, sest olen vaimuliku ameti tunnustega ja tema on näiteks ateist!

PEETER KRALL: Jah.

MEELIS MALK: Jah. Ei tohi sundida inimesi käituma enda veendumuste vastaselt.

ANTI TOPLAAN: Jah. Meie hulgas elab üksjagu inimesi, kelle veendumused ei luba näiteks laupäeval või pühapäeval töötada, rääkimata moslemitest, kes soovivad ka keset tööpäeva pidada palvusi. Kuidas peaks toimima üks adventkoguduse liige kui täiendkoolituse pidaja on määranud koolituse või eksamipäevaks laupäeva või tööandja palub inimesel, kes pühapäeviti tahab käia kirikus, olla mitu pühapäeva järjest tööl kaupluse kassas? Millised on sel juhul usulisse ühendusse kuuluva inimese õigused säilitamaks oma töökoht ja mitte minna vastuollu oma südametunnistuse ja veendumustega?

AVO ÜPRUS: Jah.

10.Kas pooldate Eesti Vabariigi liitumist ÜRO rändeleppega?

HERMANN KALMUS: Ei. Kõik vajalikud selgitused on juba avalikkuses öeldud spetsialistide ja Isamaa erakonna esindajate poolt.

PEETER KRALL: Ei.

MEELIS MALK: Ei. See ohustab meie riigi kui rahvusriigi tulevikku.

ANTI TOPLAAN: Ei. Eesti poolt ÜRO juures heaks kiidetud rändeleppe üldsõnaline tekst annab võimaluse tavaõiguse tekkeks, lähtuvalt sellele allakirjutanud riikide rändesõbralikust poliitikast, mida Eesti kui leppega nõustuja peab hakkama solidaarsusest või vaikimisi täitma.

AVO ÜPRUS: Ei.

© Meie Kirik