Väljaanne Postimees kirjutab, et Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku pea metropoliit Stefanus on võtnud südameasjaks teha Eestist n-ö pioneerriik, kus õigeusu kirikud teistele eeskujuks esimesena kokku pannakse.

Metropoliit Stefanus ütles Postimehele, et on asunud liitumist ette valmistama, ent see saab olema pikaajaline protsess. Samuti on 76-aastane Stefanus valmis, et temast saaks ühendkiriku metropoliit.

"Jah, ma olen valmis. Mul on olemas plaan, mis respekteerib võrdselt kahte kommuuni, kahte keelt. See on väga inimlik plaan, vene kultuuri ja vene juuri ei tohi ära lõigata, kõiki tuleb aktsepteerida võrdselt," rääkis ta.

Samas nendib Postimees, et end nn kolmanda Roomana käsitlev Moskva ei pruugi olla Eesti õigeusukirikute taasühendamisest huvitatud. Ühinemise vastustajad EAÕK-s aga kardavad, et ühinenud kirikus võib võimuvertikaal kergesti Konstantinoopolilt hoopis Moskva kasuks kalduda.

Loe lähemalt siit.

© Meie Kirik