Eesti Juudi Kogukonna nõukogu väljendab muret Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna võimaliku võimuletuleku pärast ning mõistab hukka antisemitismi, rassismi, ksenofoobia ja muud diskrimineerimise ilmingud. Ometi on just EKRE toetanud Jeruusalemma tunnustamist Iisraeli pealinnana.

Avalduses mainitakse ka intsidenti Tallinna munitsipaalpolitsei bussi juures, kus üks noor mees, kellele vormistati trahvi piletita sõidu eest, hõikas sündmuskohast mööda kõndinud pearabi Shmuel Kotile "Mida sa, juut, vahid! Ahju lähed!"

Politsei on pearabi verbaalse ründamise tõttu alustanud kriminaalasja paragrahvi alusel, mis käsitleb vaenu õhutamist.

EKRE kristlaste ühendus on pearabi verbaalse ründamise hukka mõistnud. 2017. aastal kutsus EKRE kristlaste ühendus tunnustama USA eeskujul Jeruusalemma Iisraeli pealinnana.

Eesti Juudi Kogukonna nõukogu avaldus on järgmine:

Eesti Juudi Kogukond jälgib tähelepanelikult koalitsiooniläbirääkimisi ning on mures EKRE partei võimaliku võimutuleku pärast. Selle partei paljud väljaütlemised on vaenulikud rahvusvähemuste suhtes ning on suunatud ühiskonna jagamisele omadeks ja võõrasteks. Kõik see toob kaasa sügavat muret ja kahetsust.
Juudi kogukonna jaoks on olulised rahvusvahelise õiguse printsiibid ja euroopa väärtused, sealhulgas ka kõikide rahvuste õigus enesemääramisele ning kultuurilise mitmekesisuse säilitamine meie riigis. Me mõistame hukka igasugust antisemitismi, rassismi, ksenofoobia ja muu diskrimineerimise ilminguid meie ühiskonnas.
16. märtsil toimunud intsident, mille käigus solvati Eesti pearabi Shmuel Kot'i meie pealinna tänaval, on signaaliks meile kõigile, meie ühiskonnale. Me peame selliseid ilminguid vastuvõetamatuteks. Oleme pöördunud õiguskaitseorganite poole antud juhtumi uurimiseks, samuti oleme pöördunud MUPO-sse selgitamaks.
Lähipäevadel korraldame kogukonna nõukogu erakorralist nõupidamist, millel töötame välja meie organisatsiooni edasiste tegevuste plaani.
Eesti Juudi Kogukonna nõukogu

© Meie Kirik