Teoloogiadoktor Johann-Christian Põder kirjutab vastuseks Lauri Vahtrele, et 350 liikmeskirikuga Kirikute Maailmanõukogu ja 142 liikmeskirikuga Luterlik Maailmaliit toetavad ÜRO rändepakti. Muuhulgas on argumendiks püüdlus võidelda ühiselt ksenofoobia, rassismi, diskrimineerimise ja populistliku natsionalismiga, sest Põderi hinnangul on kirikute silmis need hoiakud radikaalses vastuolus kristluse põhilise sisu ja sõnumiga – Jumala armastusega iga inimese vastu.

Ajaloolane ja poliitik Lauri Vahtre (Isamaa) väljendas üleeile arvamust, et ÜRO rändeleppe näol on tegemist humanismiusku väljendava (pseudo)religioosse tekstiga.

Johann-Christian Põderi sõnul aga tulekski eetilisest vaatenurgast lähtudes juhinduda "humanismiusust":

"Kirikute üleskutsed meenutavad aga, et eetilisest vaatenurgast peaks juhtivaks orientiiriks olema justnimelt inimväärikuse ja -õigustega seotud "humanismiusk" (Vahtre) ja mitte nn riiklikud omahuvid või rahvuslus, rääkimata siis viimase hüpertroofilistest ja populistlikest vormidest."

Loe lähemalt Postimehest.

© Meie Kirik