Kolmapäeval kohtusid Eesti Kirikute Nõukogu (EKN) esindajad peapiiskop emeeritus Andres Põder, EELK peapiiskop Urmas Viilma, piiskop Philippe Jourdan ja hr Erik Salumäe Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) riigikogu fraktsiooni liikmetega. Kohtumisel käsitleti EKNi ettepanekuid erakondadele seoses 2019. aasta riigikogu valimistega.

EKN on seisukohal, et seadusloomes tuleks silmas pidada, et oleks tagatud südametunnistuse, usu- ja veendumuste vabadus ning selle rakendamine tasakaalustatult kõigi teiste põhiseadusest tulenevate õigustega.

Vastuseks peapiiskop Andres Põderi küsimusele teatas rahvuskonservatiivide juht Mart Helme, et EKRE on oma programmis EKNi seisukohti tugevalt arvestanud. Helme nentis, et liberaalse demokraatia pealetungi tõttu on sõnavabadus vähenemas. "Rahvuskonservatiivid võitlevad praegu jõuliselt veendumusvabaduse eest," lausus ta.

EKN soovib, et riik väärtustaks abielu ja perekonda kui ühiskonna alust; et usuõpetamise õpetamine üldhariduskoolides oleks kättesaadavam; et riik väärtustaks senisest rohkem ka kirikute ja koguduste panust kohalikku ellu ja et seadusloomes arvestataks usuliste ühenduste erinevusega teistest juriidilistest isikutest. Mart Helme lubas tugevat ja igakülgset toetust nii perede küsimuses kui ka teistes eeltoodud punktides.

EKNi arvates vajab pühakodade säilitamine eraldi programmi ja suuremat eelarvelist rahastust, rajada tuleks kooli-, haigla- ja hoolekandekaplanaat ning meremeeste vaimulik teenindamine. Muinsuskaitse all olevad hooned, sealhulgas pühakojad peaksid restaureerimiskuludelt käibemaksu tagasi saama.

Peapiiskop Urmas Viilma märkis, et sarnaselt spordihoonetega kasutab kirikuid kogu rahvas, aga restaureerimine on jäetud väikesearvuliste koguduste kanda – riik peaks selles aitama.

Kõne alla võeti veel religiooniõpetuse teema.

"Kristluse positsioon peaks ühiskonnas laiem olema – meil on mitu põlvkonda usuõpetuseta jäänud ja vaja on misjonitööd," arvas EKRE fraktsiooni liige Henn Põlluaas.

Loe lähemalt siit.

© Meie Kirik