Soome evangeelse-luterliku kiriku Helsingi toomkoguduse nõukogu otsustas 6. novembril 2018 üksmeelselt, et edaspidi on samasoolistel paaridel võimalik kasutada toomkoguduse erinevaid kirikuid "laulatuseks" või õnnistamistalituseks. Otsus ei kohusta toomkoguduse teenistuses olevaid vaimulikke talitust läbi viima.

Sarnase otsuse, mis võimaldab samasoolistel paaridel kirikuruumi kasutada õnnistamiseks või "laulatamiseks", on varem teinud juba 10 Helsingi kogudust: Haaga, Herttoniemi, Kallio, Malmi, Munkkiniemi, Pakila, Paavali ja Töölö.

Soome seaduste kohaselt on samasoolistel paaridel õigus "abielluda" alates 1. märtsist 2017.

Soome evangeelse-luterliku kiriku piiskoppide kogu on pidanud võimalikuks korraldada taolistele paaridele sündmusi, millel palvetatakse taolise "paariga koos ja paari eest". Oma vormilt on taolised palvused enamasti äravahetamiseni sarnased laulatustalitusega.

Otsesed sõprussidemed samasooliste paaride "laulatamist" võimaldavate Helsingi kogudustega on neljal EELK kogudusel: Simuna, Tori, Torma ja Tallinna Piiskoplikul Toomkogudusel.

EELK kirikukogu on 2009. aastal võtnud vastu deklaratsiooni, mille kohaselt homoseksuaalsus on Piibli kohaselt patt, mida ei saa "normaliseerida" ning sellise liidu kirikupoolne õnnistamine pingestab ja pärsib kirikutevahelist osadust, homoseksuaalse kooselu õnnistamine või laulatamine on vastuolus Pühakirja ja kristliku usuga ning taolise tegevuse ametlik heakskiitmine takistab altari- ja kantsliosaduse teostamist kirikute vahel.

© Meie Kirik