Vene Õigeusu Kirik (VÕK) Püha Sinod võttis 15. oktoobril Valgevene pealinnas Minskis vastu otsuse katkestada Konstantinoopoli patriarhaadiga jumalateenistuslik osadus, mis tähendab koos teenimise keeldu vaimulikele ja keeldu sakramentidest osa saada ilmikutele, kuni "Konstantinoopoli patriarhaat ütleb lahti oma ebakanoonilistest otsustest" seoses Ukraina õigeusukirikuga.

Moskva patriarhaat heidab Konstantinoopoli patriarhaadile ette õigeusu kanooniliste reeglite rikkumist seoses Ukraina õigeusukirikule autokefaalia andmise protsessiga.

Möödunud nädalal teatas oikumeeniline patriarhaat Konstantinoopoli patriarhi vaimuliku otsevalitsuse taastamisest Kiievis. Õigeusu Kiriku osadusse võeti tagasi skismaatikust "Kiievi patriarh" Filaret Denõssenko – otsus, mis Moskvat eriliselt nörritab –, samuti tühistati Moskva patriarhile 1686. aastal antud õigus Kiievi metropoliite ametisse seada.

VÕK Püha Sinodi avaldus

© Meie Kirik