Oikumeeniline patriarhaat teatas täna Konstantinoopoli patriarhi vaimuliku otsevalitsuse taastamisest Kiievis. Õigeusu Kiriku osadusse on tagasi võetud skismaatikust "Kiievi patriarh" Filaret Denõssenko ja teise tunnustamata õigeusukiriku juht metropoliit Makari. Samuti on tühistatud Moskva patriarhile 1686. aastal antud õigus Kiievi metropoliite ametisse seada.

Ühtlasi kinnitas oikumeeniline patriarhaat, et jätkatakse autokefaalia ehk täieliku iseseisvuse andmise protsessiga Ukraina õigeusklikele.

Oikumeeniline patriarhaat manitses kõiki osapooli mitte hõivama teistele kuuluvaid kirikuid ja kloostreid ning hoiduma mistahes vägivallast.

Vene Õigeusu Kiriku välissuhete juht metropoliit Illarion ütles, et kui oikumeenilise patriarhaadi poolt astutud sammud viivad kirikuosaduse taastamiseni skismaatikutega (kes peaksid tema sõnul naasma Moskva patriarhaadi osadusse), katkestatakse armulauaosadus oikumeenilise patriarhaadiga. Sel juhul oleks tegemist kogu ortodoksimaailma puudutava kirikulõhega.

VÕK välissuhete osakonna sekretär õigeusu-siseste suhete küsimustes ülempreester Igor Jakimtšuk tõotas, et Moskva vastus tuleb "väga otsustav ja karm" ning saab olema "adekvaatne".

Nimelt koguneb VÕK Püha Sinod 15. oktoobril Minskis ja annab juhtunule "kohase hinnangu".

 

© Meie Kirik