Ortodoksi maailma võib ees oodata kirikulõhe, kui Konstantinoopoli patriarh peaks andma Ukraina skismaatikutele autokefaalia. Vene Õigeusu Kiriku juhtivorgan Püha Sinod kiitis heaks avalduse, milles viidatakse armulauaosaduse võimalikule katkestamisele oikumeenilise patriarhiga.

VÕK Püha Sinod teatas, et praegu loobutakse jumalateenistustel meenutamast Konstantinoopoli patriarhi ning lõpetatakse koos teenimine oikumeenilise patriarhaadi piiskoppidega. Samuti katkestab Moskva patriarhaat osalemise kiriklikel kogunemistel ja teoloogilistes dialoogides, millest võtavad osa Konstantinoopoli esindajad.

Püha Sinodi avalduses heidetakse Konstantinoopoli patriarhile ette sekkumist Vene kiriku kanoonilisel territooriumil ning meenutatakse ka varasemat ajalugu – näiteks autokefaalia andmist Poola, Soome ja Eesti õigeusu kirikule.

Eesti puhul tuuakse eraldi välja, et 1996. aastal laiendas Konstantinoopoli patriarh oma jurisdiktsiooni ebakanooniliselt Eestile.

Püha Sinodi avalduse põhiteemaks on aga Konstantinoopoli patriarhi sammud, millega valmistatakse ette autokefaalia ehk iseseisvuse andmist Ukraina õigeusukirikule, täpsemalt küll seni ametlikult tunnustamata kiriklikele struktuuridele Ukrainas, mis ei allu Moskva patriahaadile.

VÕK juhib tähelepanu asjaolule, et Konstantinoopoli patriarh Bartholomeos on ise varem tunnistanud Moskvale alluva Ukraina õigeusukiriku juhti metropoliit Onufrit ainsa kanoonilise kirikupeana Ukrainas.

VÕK Püha Sinod süüdistab oikumeenilist patriarhi varjamatus toetuses Moskva patriarhaadist lahku löönud skismaatikutele ja kahe "eksarhi" (siinses tähenduses: erisaadiku) ebakanoonilises läkitamises Kiievisse.

"Olles teadlikud, et praegune olukord on ohuks õigeusule kogu maailmas, palume sel raskel tunnil kohalike autokefaalsete Kirikute toetust ja kutsume Kirikute esikarjaseid täielikult teadvustama meie ühist vastutust õigeusu saatuse eest maailmas ning alustama vennaliku diskussiooni Ukraina kirikliku olukorra üle," seisab avalduses.

© Meie Kirik