Eesti Seksuaaltervise Liidu liikmed valisid oma aastakoosolekul 2017. aasta seksuaaltervise edendajaks Risti koguduse õpetaja ning hingehoidja Annika Laatsi, kes astus välja seksuaalõiguste eest ja avaldas toetust kooseluseadusele.

Auhind, klaasikunstnik Kateriin Rikkeni autoritöö "Mitmekesisus", anti Annika Laatsile üle Eesti Seksuaaltervise Liidu juhatusega toimunud õhtusöögil, mille raames arutati ka kiriku rolli üle seksuaaltervise ja inimese seksuaalsuse teemade käsitlemisel.

"Eesti Seksuaaltervise Liit peab oluliseks just neid samu võrdse kohtlemise põhimõtteid ja me töötame igapäevaselt selle nimel, et kõigile inimestele oleks soost, seksuaalsest orientatsioonist, rassist ja muudest tunnustest sõltumata seksuaaltervisega seotud teave ja heatasemelised teenused kättesaadavad," märkis liidu president Marie Abel.

Annika Laats võttis kooseluseaduse ja samasooliste paaride tunnustamise teemal sõna 2017. aasta oktoobris ETV saates "Suud puhtaks".

EELK Risti koguduse õpetaja on pälvinud ka riiklikult rahastatud "vabaühenduste" katusorganisatsioonilt Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liit (EMSL) aasta hääle nimetuse ning George Sorose initsiatiivil rajatud Avatud Eesti Fondilt koosmeele auhinna.

Objektiiv / Meie Kirik

© Meie Kirik