Katoliku ja ortodoksi kirikupead Süürias mõistsid ühisavalduses hukka USA, Suurbritannia ja Prantsusmaa õhulöögid, mis on vastuolus rahvusvahelise õiguse ja ÜRO hartaga, ning rõhutasid, et Süüria pole mingil viisil kahjustanud teda rünnanud riike.

"USA ja teiste riikide väide, et Süüria armee kasutab keemiarelvi ja et Süüria on riik, mis omab sedalaadi relva, on põhjendamatud ja selle toetuseks ei ole piisavaid ja selgeid tõendeid," nendivad kirikupead, kelle hinnangul hävitab "jõhker agressioon" võimaluse leida konfliktile rahumeelne poliitiline lahendus.

Avalduses kutsutakse Süüriat rünnanud maade kirikuid üles täitma oma kristlikku kohust ja agressiooni hukka mõistma ning kutsuma oma valitsust üles kaitsma rahvusvahelist rahu. ÜRO julgeolekunõukogu aga kutsutakse kaasa aitama rahu saavutamisele ja mitte sõdade eskaleerimisele.

Avaldusele on alla kirjutanud kreeka-ortodoksi ja süüria-ortodoksi Antiookia ja kogu Ida patriarhid ning melkiidi (katoliku) Antiookia, Aleksandria ja Jeruusalemma patriarh.

Vaata siit.

© Meie Kirik