Teoloogiadoktor Johann-Christian Põder leiab, et küsimus, kas hoopis teisest ajastust pärinevad kümme käsku kehtivad ikka veel, on igati põhjendatud ja et kristlased peaksid neid tõlgendama armastusekäsust lähtudes, mis omakorda võimaldaks toetada kooseluseadust ja samasooliste abielu.

Põder selgitab, et reformaator Martin Lutheri jaoks olid kümme käsku ühelt poolt osa vana Iisraeli seadustest ja tavadest, mis teistele rahvastele ei kehti, kuid teisalt mõistis ta dekaloogi üldinimlikuna, igaühe südames kõlava Looja hääle või "loomuseaduse" väljendusena.

Täna, kui oleme teadlikud kümne käsu kultuurilisest ja ajaloolisest eripärast ja tingitusest, ei saa me neid pimesi üle võtta, vaid peame kunagiste tekstidega ja muutuva elukogemusega dialoogis olles looma uusi dekalooge, leiab Põder.

"Kümme käsku võivad olla meile seejuures abiks – aga mitte nende mingi üleloomuliku ja formaalse autoriteedi tõttu, vaid vahendatuna läbi ratsionaalse arutelu. Ühelt poolt võime me näha neis üldinimliku eetika head ja tänagi kõnekat musterkuju, teisalt aga kristliku armastusekäsu üsnagi tabavat ja ajahambale hästi vastu pidanud väljendust," kirjutab Johann-Christian Põder.

"Kui võtta kuues käsk üle tänasesse päeva ja näha selle sisu armastuses, hoolivuses ja usalduses, võib see väga hästi kokku sobida ka kooseluseaduse või samast soost paaride abieluga. Arusaam abielust on läbi ajaloo muutunud, armastusekäsu valguses tuleb hinnata aga vastastikke suhteid ja nende kvaliteeti."

Loe lähemalt ERRi portaalist.

© Meie Kirik