Soome riiklik uudistetalitus vahendab teadet, et Västeråsi kogudus Rootsis nimetas Jeesust lehekuulutuses "kesksoost" asesõnaga hen. Rootsi keeles on vastavad soolised asesõnad han (mees) ja hon (naine). "Kesksoost" asesõna loodi ideoloogilise nähtusena kunstlikult kümmekond aastat tagasi ja selle kasutamine nii naiste kui meeste puhul on Rootsis viimasel ajal laialt levinud. Selles nähakse sugude võrdsuse printsiibi rakendamist, kirjutatakse blogis Huige.

"Jeesuselt soo äravõtmise katse lõppes Västeråsi kirikule siiski halvasti, sest isegi Rootsi ühiskonnas tuli nüüd piir ette. Kiriku FB seina täitis protestide laine ja ähvardused kirikust üldse lahkuda. "Mulle on see viimane tilk karikasse," kirjutas üks protestija. "Astun kirikust välja." Protestid viisid ettevaatliku vabandamiseni ja kirikuisad tõmbasid uuenduse selleks korraks tagasi. Kuid pole vist kahtlust, et sellega tullakse uuele katsele. Hea mõte on juba välja käidud."

Huige jätkab:

"Selliseid diskussioone vaadates märkame, et Eesti ühiskond on seni veel suhteliselt heas vaimses seisukorras. Sugudega seostatud ideoloogilist hullust üritatakse siingi eostada, kuid selle leviku üks pidurdajaid on meie oma emakeel, kus pole grammatilist sugu. Häda korral on sugu mõnede liidetega markeeritud (-ke, -tar, -nna), kuid see on marginaalne võttestik ega muuda keele olemust. Seepärast on eesti keeles inimestelt näiteks raskem sugu ära võtta. Sugu on eesti keele kõneleja teadmises, kontekstis, sugu on eesti keele kõnelejale iseenesestmõistetavus, millele ideoloogiatöötajad hästi ligi ei pääse. Vähemalt keele vaatenurgast meil Jeesusega – ja ka paljude muude sooliste nähtustega, mille "õige" käsitlemisega peavad kohanema läänerahvad – probleeme ei tule. Tervele mõistusele on seevastu ruumi jäänud rohkem."

Loe kogu artiklit siit.

© Meie Kirik