Tartu Pauluse koguduse õpetaja Kristjan Luhamets rõhutab, et kõik inimesed on patused ja vajavad Jumala armu, kuid kahjuks kaitseb Annika Laats samasoolisi paare patukahetsuse eest. "Silmakirjalik on pidada armastuseks seda, mis on inimlikele himudele küll meele järgi, aga hukatusest ei päästa," kirjutab õp Kristjan Luhamets ühismeedias ja lisab, et inimeste julgustamine patus elama ei ole armastus.

K. Luhametsa postitus Facebookis on järgmine:

Õhtuleht teatas, et "vaimulikud nõustuvad Laatsi vaadetega". See ei ole tõsi. Erinevused on põhimõttelised. Homoseksuaalsus ei ole Jumala tahe, vaid osa inimese rikutud loomusest. See on Piiblis väga selgelt välja öeldud. Ja mitte ainult homoseksuaalid, vaid kõik inimesed on patused ning vajavad Jumala armu. Me vajame armu, mitte eneseõigustust. Kahjuks kaitseb Annika Laats samasoolisi paare patukahetsuse eest. Silmakirjalik on pidada armastuseks seda, mis on inimlikele himudele küll meele järgi, aga hukatusest ei päästa. Kirikul on pakkuda parem lahendus – Jumala arm ja halastus, mis on täna avatud igaühele, kes oma patud tunnistab, neid kahetseb ja oma elu parandada tahab. Sellisel moel on kirikus teretulnud nii homoseksuaalid kui ka kõik teised patused, sest kirik ongi patuste jaoks. Seevastu julgustada patust inimest jätkuvalt patus elama ei ole armastus, vaid hoopis see, mille kohta Jeesus ütles (Mk 9,42): "Ja kes iganes eksitab kelle tahes neist pisikestest minusse uskujaist, sellele oleks hoopis parem, kui tal oleks veskikivi kaelas ja ta oleks merre visatud." Ma loodan väga, et Annika Laats sirutab homoseksuaalidele käe selleks, et juhtida neid patukahetsuse kaudu Jumala armu juurde. Just nii nagu kutsub meid üles apostel Paulus (Rm 12,2): "Ärge muganduge praeguse ajaga, vaid muutuge meele uuendamise teel, et te katsuksite läbi, mis on Jumala tahtmine, mis on hea ja meelepärane ja täiuslik."

Tahan avaldada tunnustust peapiiskop Urmas Viilmale, et tal on julgust seista kiriku õpetuse eest. Ei ole mõeldav, et üks kirikuõpetaja seisab vastu õpetusele, mille kuulutamiseks teda ametisse on seatud.

Ja vastuseks Urmas Vainole: samasoolisi paare ei hakata Eestis laulatama ei kümne, kahekümne ega ka mitte saja aasta pärast.

© Meie Kirik