Kreeka õigeusukiriku Pireuse metropoliit Serafim kutsub oma avalikus kirjas Türgi presidenti Recep Tayyip Erdoğani üles islamist kui väärusust loobuma ja õigeusku astuma. Kõrge hingekarjase arvates võiks Türgi liidri ristimistalituse läbi viia Konstantinoopoli patriarh isiklikult, ristiisaks võiks aga olla Erdoğani liitlane Vladimir Putin.

Metropoliit Serafim on tuntud oma traditsionalistlike vaadete poolest. Näiteks on ta teravalt hukka mõistnud õigeusukirikute osalemise oikumeenilises liikumises ning peab katoliiklust ja protestantismi taunimisväärseteks hereesiateks.

Kreeka vaimulik leiab, et Türgi ja Venemaa vahel peavad valitsema head suhted, sest ainult nii saaks Türgi kõneleda võrdsena nii USA kui Euroopa Liiduga.

Samas peab metropoliit Serafim veaks seda, et Erdoğan näeb islamis Türgi ühiskonna konsolideerivat alust. Tuues näiteid ajaloost ja teoloogiast, osutab Serafim islami ekslikkusele.

Viimaks kutsub Pireuse metropoliit president Erdoğani üles islamist kui "demagoogilisest väärreligioonist" lahti ütlema ja õigeusku astuma, soovitades Türgi liidril "(m)inna katehhiseerimisele ja võtta vastu püha ristimine… Paluda oma praegust liitlast Venemaa presidenti Vladimir Putinit, et see hakkaks ristiisaks, ja Konstantinoopoli patriarhi, et tema ise ristiks."

Uudise vahendas Pravolsavie.ru.

© Meie Kirik