Helsingi luterlik piiskopinna ja 21 luterliku koguduse ülemõpetajad olid sunnitud tegema ühisavalduse, milles manitsetakse koguduste töötegijatest aktiviste mitte takistama ametivõimude tööd, kes tegelevad eitava vastuse saanud varjupaigataotlejate tagasisaatmisega.

Viimastel nädalatel on aktivistid avaldanud Helsingis aktiivselt meelt loata riigis viibivate isikute tagasisaatmise pärast kodumaale. Enamasti saadetakse turvaliseks tunnistatud kodumaale tagasi täiskasvanud mehed, kelle varjupaigataotlus on tagasi lükatud.

Meeleavaldajad on takistanud politsei tööd varjupaigataotlejate keskuste ja politseijaoskondade juures ning Vantaa lennujaamas. Meeleavaldajad on politseinikke sõimanud ja pilganud ning kasutanud solvavaid plakateid.

Lisaks meeleavaldustele toimub elav mõttevahetus ka sotsiaalmeedias.

Kuna meeleavaldajate hulgas on ka luterlike koguduste vaimulikke, tegid Helsingi luterlik piiskop Irja Askola ning 21 luterliku koguduse ülemõpetajad 10. aprillil ühisavalduse, milles tuletatakse koguduste töötegijatele otsesõnu meelde vajadust käituda väärikalt ning mitte takistada ametivõimude tööd.

Pöördumises öeldakse muuhulgas:

"Igaühel on südametunnistuse- ja sõnavabadus. Osaledes muuhulgas meeleavaldusel teostavad kiriku töötegijad ja teised kristlased seda vabadust. Ometigi ei täida nad sel viisil oma tööülesandeid, isegi kui kasutatakse ametitunnuseid. Mitte kellegi töökohustuste hulka ei kuulu osalemine meeleavaldustel. Anarhiat ei ole vaja, sellest pole kasu kellelegi ning sellele ei peaks üles kutsuma. Me ei taha töötada vastu politseinikele ja teistele ametnikele, vaid peame end pigem nende partneriteks. Maailm on meie kõigi jaoks turvalisem, kui otsime vastastikku mõistmist ning teeme tegusid, mis edendavad dialoogi. Kuulujutte levitades ning sihilikult asju teravdades, ilma neisse süüvimata ei ole võimalik eelarvamusi võita. Meil kõigil tuleb püsida tões ka siis, kui selgitame oma arusaamu. Vihakõne on patt ning see ei vähene, kui sellest ei räägita avalikult ning sellele ei seata piire."

Pöördumise tekst on leitav siit.

Protesteerivatest vaimulikest on enim tähelepanu pälvinud Oulunkylä luterliku koguduse pastor Marjaana Toiviainen, kes takistas illegaalide transporti varjupaigakeskusest lennujaama, vt siit ja siit.

Pasila politseijaoskonna juures 10. aprilli õhtul politseiautode liikumist takistanud meeleavaldajate seas viibis ka õigeusu kiriku preester Heikki Huttunen, kes töötab praegu Euroopa Kirikute Konverentsi peasekretärina. Huttunen on kutsutud EELK 100 juubelikongressile avakõnelejaks.

© Meie Kirik