Haapsalu viie koguduse vaimulikud pöördusid hiljuti linnavalitsuse poole ettepanekuga toetada iga-aastase õudusfilmide festivali asemel kohalikku muusikakooli. Vaimulikud leiavad, et kuurortlinnana peaks Haapsalu väärtustama pigem laste ning noorte kehalist ja vaimset arengut. Seevastu Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku misjoniassessor Tauno Toompuu taunib religiooni "moraalitsevat ja puritaanlikku vormi".

Tänavu üheksandat korda toimuvat õudusfilmide festivali toetab linn oma eelarvest 7000 euroga.

Haapsalu pastorite ettepanekule on oma hinnangu andnud ka EELK misjoniassessor, Rakvere linnavolikogu liige ja kultuurikomisjoni esimees Tauno Toompuu, kes avaldas oma Twitteri kontol järgmise postituse:

"Religiooni moraalitsev ja puritaanlik vorm on samapalju kristlik, kui Valge Daam on kummitus."

Toompuu pälvis käesoleva aasta esimestel kuudel avalikku tähelepanu seoses järjekindla toetusega enda juhitava komisjoni otsusele toetada linna eelarvest homoseksuaalsust propageerivat filmifestivali.

Haapsalu vaimulike pöördumisele ei ole alla kirjutanud ükski EELK vaimulik.

Haapsalu vaimulike pöördumine

Haapsalu linn oma väärika kuurortlinna ajalooga ning oskusliku mainekujundusega ja selle turundamisega on muutunud atraktiivseks ürituste ja kontsertide paigaks. Oma osa Haapsalu ajaloopärandisse on andnud ka Haapsalu kogudused. Sajand ja enamgi tagasi on Haapsalu olnud kogu Eestit puudutanud Läänemaa ärkamise keskuseks ja kristlik mõju on olnud siin vahest suuremgi kui mujal Eestis ja kestmas tänaseni.

Oleme rõõmsad, et C. Kreegi pärandi väärtustamiseks on tema nimi antud Haapsalu muusikakoolile ja iga-aastased muusikaüritused taaselustavad ka tema kristlikku mõju.

Oleme ühiselt seisukohal, et õudusi ja vägivalda kunstina esitavate filmide festival ei ole osa kultuuri väärtustava ja edendava kuurortlinna kuvandist. Soovime, et Haapsalu õigustaks jätkuvalt oma laste- ja noortesõbraliku linna tiitlit ja laste ning noorte kehaline ja vaimne areng oleks jätkuvalt prioriteedid.

Teeme ettepaneku, et õudus- ja fantaasiafilmide festivalile planeeritud linnavalitsuse toetus suunataks C. Kreegi nimelise Haapsalu muusikakooli tegevuse edendamiseks ja muusikainstrumentide ostmiseks.

Eenok Palm, Haapsalu baptisti kogudus

Urmas Rahuvarm, EMK Haapsalu kogudus

Valdo Nõlvak, EKNK Haapsalu kogudus

Jüri Ilves, EAÕK Haapsalu Maria-Magdaleena kogudus

Rein Käsk, SPAKEL Haapsalu kogudus

© Meie Kirik