Õigeusukiriku Aleksandria ja kogu Aafrika patriarh Theodoros II seadis ametisse esimesed diakonissid, kes hakkavad teenima Kongos, aidates kaasa misjonitöös, täiskasvanute ristimisel ja õpetamisel.

Aleksandria pühim sinod otsustas diakonisside institutsiooni asutamise 2016. aasta novembris.

Ka ristikiriku algussajanditest on teateid diakonissidest, kes küll ei teeninud altaris, vaid abistasid naissoost isikute ristimisel ja täitsid muid ülesandeid.

19. sajandil seati ka Vene Õigeusu Kirikus mõnel pool ametisse diakonisse, kuid üldiseks praktikaks see ei muutunud ja tänapäeval seda ei tehta.

Uudise vahendas Pravmir.ru.

© Meie Kirik