Soome evangeelse-luterliku kiriku Helsingi piiskopinna Irja Askola ja Porvoo piiskop Björn Vikström kirjutasid ühise artikli, mille ajaleht Helsingin Sanomat avaldas 25. veebruaril juhtkirjana. Piiskopid tervitavad Soome sooneutraalse abieluseaduse jõustumist, märkides et võrdne abieluseadus pole ohuks heteroperedele ega ka kirikule.

Mõlemad kirikujuhid on endale alluvatele vaimulikele andnud juhised osaleda võimaluse korral samasooliste paaride pulmapäevadel ning kiriku esindajana paluda abiellunutele Jumala õnnistust kas kirikus, pulmapeol või nende kodus. Kiriku palvetraditsioon, muusika ja erinevad sümbolid loovad võimaluse kauni ja meeldejääva sündmuse korraldamiseks.

Piiskopid: kiriku õpetus abielust ja seksuaalsusest on muutunud

Piiskopid Askola ja Vikström märgivad, et praegu ei ole veel võimalik samasooliste paaride kiriklik laulatamine, millega Soome kirik erineb teistest Põhjamaade kirikutest. Samuti märgitakse, et kirik ja kristlikud liikumised on seksuaal- ja soovähemustele tekitanud sügavaid hingehaavu ja traumasid: "Pealesunnitud häbenemine ja vaikimine on olnud julm."

Piiskopid väljendavad ühiselt kurbust, et ligimesearmastust vastandatakse Piibliga ning viitavad sellele, et sarnaselt on vaieldud orjapidamise, meeste ja naiste võrdõiguslikkuse ja ühiskonna demokratiseerumise küsimustes. Kuna kiriku õpetus perekonnast, seksuaalsusest ja abielust on sajandite jooksul muutunud, ei peaks enam vastandama Piiblit ning inimeste igatsust armastavaks kooseluks.

Askola ja Vikströmi arvates on abielu eesmärk anda abielupaarile vastastikusele usaldusele rajanevat kindlustunnet. Selle põhjendusega on kirik traditsiooniliselt soovitanud abiellumist n-ö vabalt kooselavatele inimestele. Kui nüüd leidub üha enam samasoolisi paare, kes tahavad pühenduda teineteisele ja sõlmivad abielu, on piiskoppide arvates põhjust selle üle rõõmustada.

Piiskopid Askola ja Vikström peavad sooneutraalse abieluseaduse jõustumise päeva, 1. märtsi 2017, positiivse pöörde päevaks Soome ühiskonnas. Käesoleva aasta 1. märts on tuhkapäev, mil lääne traditsiooni järgivad kristlased alustavad tõsisele meeleparandusele ja patukahetsusele pühendatud paastuaega.

Kaks piiskopkonda eiravad kirikukogu seisukohta

Soome luterliku kiriku peapiiskopi Kari Mäkineni juhitav Turu peapiiskopkond on avaldanud oma kodulehel samasoolise "abielu" õnnistamise juhendi, mis on vastuolus kirikukogu 2010. aasta seisukohavõtuga, et palvetamine partnerluse sõlminud samasoolise paari eest peab olema eraviisiline ning sel puhul ei kasutata kindlaksmääratud korda, samuti ei tohi selles olla kiriklikule talitusele iseloomulikke osi.

Ka piiskopinna Askola juhitav Helsingi piiskopkond on avaldanud juhise samasoolise "abielu" õnnistamiseks (vt allpool).

EELK kirikukogu seisukoht ja tegelik praktika

EELK kirikukogu on 2009. a deklaratsioon sedastab, et homoseksuaalsus on Piibli järgi patt.

EELK kirikuvalitsuse misjoniassessor Tauno Toompuu hinnangul ei takista Eesti ja Soome kirikutes esinevad erinevad arusaamad homoseksuaalsusest kirikute omavaheliste sõprussuhete jätkumist ning märgib, et inimese seksuaalsus ei ole kirikus kõige olulisem teema.

Soome luterlike piiskoppide kogu on korduvates ühisavaldustes kinnitanud, et abielu on mehe ja naise vaheline liit. EELK ja Soome luterlik kirik soovivad sõlmida koostööleppe, mis kavatsetakse alla kirjutada EELK 100. aastapäeva kirikukongressil 26.–27. mail 2017 Tartus.

Värsid Helsingi piiskopkonna kodulehelt samasoolise paari "abielu" õnnistamise puhuks

EESTPALVE ABIELLUJATE EEST

Hingaku Jumal meis ja meie juures,

et näeksime üksteise palgeis püha.

Laulgu Kristus meis ja meie juures,

et aimaksime argipäevas armu aroomi.

Tantsigu Püha Vaim meis ja meie juures,

et leiaksime ilu headuse

ja endast jagamise rõõmu, jagamise rõõmu.

Õnnista meie armastust,

Sina, kes sa lõid igatsuse 

ja naeratad,

kui see täitub.

Õnnista meie tulevikku,

Sina, kes julgustad

tõelisesse

ja usaldusesse.

Õnnista meie unistust,

Sina, kes oled meis,

pärituul,

kutsuv lõhn

ja sihileviimine.

 

LÄKITAMINE

N ja N

te lähete nüüd õnnistusega,

saadetuina palveist

ühisesse ellu.

Minge rõõmuga.

Austage üksteist.

Usaldage üksteist.

Jumal olgu teiega!

Vihm ei tee teid enam märjaks,

sest te olete teineteisele varjuks.

Külm ei ole teile enam vaevaks,

sest te annate teineteisele sooja.

Üksindust ei ole enam,

sest te olete teineteise kaaslased elus.

Te olete nüüd kaks inimest,

aga teil on ees ainult üks elu.

Astuge nüüd ühiselt teie elu päevadesse.

Ja olgu teie elu maa peal õnnelik ja pikk.

Õnnistagu sind kolmainus Jumal, sind ja sinu kaasat.

Meie Looja lasku sul saada rõõmu tema lähedusest ja puudutusest.

Meie Lunastaja aidaku sind rääkida temaga armastuse keelt ja lepituse sõnu.

Meie Pühitseja sind pühitsegu teda toetama ja aitama.

Ma mähin sind Kristuse varjusse;

Saadan Jumala kaitse su ellu,

võtma sind enda omaks,

kandma sinu eest hoolt,

käima koos sinuga kõigil su radadel

läbi mure, läbi ohu, läbi lüüasaamise.

Saadan Püha Vaimu tantsima su ümber

lohutama, rõõmustama ja innustama sind,

iga päev, iga öö,

iga päev, iga öö.

Toeks meid teineteisele anti

allikateks argipäeva hallusesse,

lohutavaks ligiolekuks,

rõõmusädemeiks päevisse, mis pimestatud ööst,

lohutavaks ligiolekuks,

tunnil, kui elu juuredki valusse mähitud;

- üheskoos avame värava.

Jumal, naerata meiega, sest armastus on leidnud meis kodu.

Rõõmusta meiega, kui julgus sai teoks ja valgus võitis.

Tantsi täna koos meiega, kui saame varjamata ja sinu õnnistusega astuda meie ühise tuleviku poole.

Aamen.

© Meie Kirik