Jesuiitide ajakirjas La Civiltà Cattolica ilmunud artiklis käsitletakse paavst Johannes Paulus II apostelliku kirja "Ordinatio sacerdotalis", milles välistatakse naiste preestriks ordineerimine, ja arutletakse, et Püha Vaimu tegevus ei piirdu minevikuga, vaid Vaim juhib Kirikut ka tänapäeval ning "pakub välja julgeid vaateid uuest perspektiivist".

Artikkel ei kirjuta otseselt argumentidest naiste ordineerimise kasuks, vaid selles analüüsitakse, kas paavst Johannes Paulus II väljendatud seisukoht, et naisi ei saa preestriks ordineerida, on Kiriku õpetusameti autoriteetne ja siduv õpetus.

Usudoktriini kongregatsioon väljendas 1995. aastal seisukohta, et on.

Peatudes "pingetel" Kiriku õpetuse ja teoloogide seisukohtade vahel, leiab artikli autor – jesuiitide ajakirja asetoimetaja isa Giancarlo Pani –, et usudoktriini kongregatsiooni 1995. aasta avaldus ei võta arvesse arenguid, mis on 21. sajandil ühiskonnas seoses naiste ja perekonnaga aset leidnud.

Ajakirja La Civiltà Cattolica toimetaja isa Antonio Spadaro on jesuiidist paavst Franciscuse peamisi nõunikke. Seetõttu võib oletada, et kõnealusel artiklil on paavsti heakskiit.

Loe siit ja siit.

© Meie Kirik