Enamik Helsingi luteri vaimulikke leiab, et õigus abielluda peaks olema ka samasoolistel paaridel, kuigi praegu ei olda valmis lubama taolisi "laulatusi" kogudustele kuuluvates ruumides. Peapiiskop Kari Mäkinen kutsub siiski üles leevendama kiriku praktikat "homolaulatuste" küsimuses ja ennustab, et kiriku praktika saab olema mitmekesine.

Märtsi alguses jõustub Soomes sooneutraalne abieluseadus. Sellest johtuvalt on Soome luterlikus kirikus arutletud samasooliste paaride kirikliku laulatamise võimalikkuse üle.

Ajaleht Helsingin Sanomat pöördus asjakohase küsimusega 36 Helsingi luterliku koguduse juhtiva vaimuliku poole.

Neist valdav enamus, 24 on seisukohal, et õigus abielluda peaks olema kõigil inimestel, kuid nad ei nõustu lähtuvalt kiriku ametlikust juhisest homoseksuaalide "laulatamisega" koguduse ruumides. Viie koguduse juhid teatasid valmisolekust asuda homoseksuaale oma koguduses laulatama.

Vaid seitsme koguduse ülemõpetajad olid seisukohal, et abielu on üksnes mehe ja naise vaheline liit. 

Soome luterliku kiriku piiskoppide kogu on juba kümmekond korda erinevates seisukohavõttudes märkinud, et abielu on mehe ja naise vaheline liit.

Ometigi pöördus peapiiskop Kari Mäkinen 25. jaanuaril oma kolleegide poole sõnavõtuga, milles ennustas, et kiriku praktika homolaulatuste küsimuses saab olema “mitmekesine”.

Samuti arvas ta, et leidub vaimulikke, kes mõnes olukorras on valmis homoabielu "laulatama", lähtudes oma südametunnistusest ja eirates ametlikke reegleid.

Mäkinen ütles: "Ma ei usu, et kiriku tulevikku saaks rajada sanktsioonidele, distsiplinaarkaristustele, kontrollile ja kohtuprotsessidele. Sellepärast: kui võimalik ja niipalju, kui see sõltub meist, tehkem kõik, et nii ei läheks."

Samuti märkis Mäkinen, et arutelu abielu üle puudutab abielu vaid osaliselt ning et see on ühtlasi arutelu usu- ja piiblimõistmise, inimese-, maailma- ja jumalapildi üle.

© Meie Kirik