Norra luterliku kiriku sinod kiitis esmaspäeval, 30. jaanuaril, häältega 83 : 29 heaks samasooliste paaride kirikliku laulatamise korra. Vaimulikele on siiski jäetud õigus keelduda samasooliste paaride "laulatamisest". Norra kiriku liberaalse tiiva liider Gard Sandaker-Nilsen, kes on ka ise homoseksuaal, nimetas seda päevaks, mil palved ja unistused on täide läinud.

Aasta tagasi langetas Norra luterliku kiriku sinod põhimõttelise otsuse hakata laulatama ka samasoolisi paare, kuid seni puudus spetsiaalne talituskord.

2015. aastal kuulus 73 protsenti norralastest luteri kirikusse.

Taani ja Rootsi luterlikus kirikus on samasooliste paaride laulatamine lubatud, Islandi luteri kirikus võib samasoolisi paare õnnistada ja Soome luterlikus kirikus on lubatud läbi viia vabas vormis palvus.

Eesti evangeelse-luterliku kiriku (EELK) kirikukogu on 2009. aastal deklareerinud, et samasooliste isikute kooselu õnnistamine või koguni laulatamine ei ole kooskõlas pühakirja ja kristliku usuga.

EELK ametlik seisukoht on, et kui üks kirik taolise tegevuse ametlikult heaks kiidab, avaldub selles selge erinevus kristliku usu ja kiriku õpetuse mõistmises, mis takistab altari- ja kantsliosaduse teostamist kirikute vahel.

Loe lähemalt siit.

© Meie Kirik