Teoloogiliselt konservatiivsed kirikud kasvavad ning liberaalsed kirikud hääbuvad, kinnitavad ajakirjas Review of Religious Research avaldatud uuringutulemused.

Küsitluses osales 2225 Kanada Ontario provintsi kirikulist, lisaks intervjueeriti 29 vaimulikku ja 195 koguduseliiget.

Kõikide näitajate kohaselt tunnistasid kasvavad kirikud "kristluse traditsioonilisi uskumusi ning olid innukamad palvetama ja lugema Piiblit", ütles uuringuid juhtinud David Haskell ajalehele Guardian.

71 protsenti kasvavate kirikute vaimulikest loeb Piiblit iga päev, kahanevates kirikutes on selliseid vaimulikke 19 protsenti.

46 protsenti kasvavate kirikute kirikuskäijatest loeb Piiblit iga päev, kahanevates kirikutes on taolisi kirikulisi 26 protsenti.

93 protsenti kasvavate kirikute vaimulikest ja 83 protsenti koguduseliikmetest nõustub väitega, et "Jeesus tõusis lihast ja verest ihuga surnuist üles ning jättis maha tühja haua". Kahanevates kirikutes on taolisi koguduseliikmeid 67 protsenti ning vaimulikke 56 protsenti.

Vaid 50 protsenti kahanevate kirikute vaimulikkonnast nõustub väitega, et "on väga oluline kutsuda mittekristlasi saama kristlasteks". Kasvavate kirikute vaimulikkonnast nõustub lausega 100 protsenti vaimulikest.

Ja veel: kui kasvavad konservatiivsed kogudused kasutavad jumalateenistustel trumme ja kitarre, siis kahanevate koguduste jumalateenistustel võib kuulda peamiselt orelit ja laulukoore.

Varasemad Ameerika Ühendriikides ja Kanadas toimunud sarnased uuringud ei ole täheldanud teoloogia seost kirikuskäijate arvu vähenemisega. Haskelli arvates on konservatiivsed usklikud rohkem motiveeritud kutsuma mittekristlasi kirikusse, kuna on veendunud, et ilma selleta läheb inimene hukatusse.

Soome kiriku uurimiskeskuse juht Kimmo Ketola on öelnud veebiväljaandele Valomerkki, et tema arvates ei ole religiooniuurijad üksmeelel, kas teoloogilised vaated koguduste liikmearvule taoliselt mõjuvad. Küll aga võib konservatiivsete vaadetega koguduste edukus olla tingitud selgest identiteedist ja ülesandest.

© Meie Kirik