Käesoleval nädalal on Turku linnas koos Soome evangeelse-luterliku kiriku kõrgeim juhtorgan kirikukogu. Muude küsimuste seas on arutusel järgmise aasta 1. märtsil jõustuv sooneutraalne abieluseadus.

Kristlik raadiojaam Radio Dei küsitles kirikukogu liikmetelt arvamust samasooliste paaride kirikliku "laulatamise" võimalikkusest. 96-le elektrooniliselt saadetud küsimustikule vastas kaks kolmandikku (64) kirikukogu liikmetest.

Selge enamus, 56 protsenti (36 vastajat) ei pidanud homopaaride kiriklikku laulatamist võimalikuks, 34 protsenti (22 vastajat) vastas jaatavalt ning 9 vastajat ei soovinud oma seisukohta väljendada.

Naissoost vastajatest toetas homolaulatusi 68 protsenti vastajatest ning vastu oli 32 protsenti. Meessoost vastajatest toetas homolaulatusi 21 protsenti, vastu oli 69 protsenti ning 10 protsenti ei soovinud oma seisukohta väljendada.

Kirikukogu 96 liikmest 64 on ilmikud ning 32 vaimulikud.

© Meie Kirik