Ajalehe Helsingin Uutiset teatel otsustas Soome evangeelse-luterliku kiriku Helsingi piiskopkonna nõukogu 13. oktoobril 2016 kiita heaks homo- ja lesbipaaride kirikliku laulatamise. Nõukogu arvates on kirikul õigus laulatada ja õnnistada kõiki abielupaare sõltumata soost, sh samasoolisi paare.

Soome kiriku piiskoppide konverents teatas hiljuti, et samasoolisi paare ei peaks kirikus õnnistama ega laulatama. Teisalt on ajalehe teatel paljud Helsingi piiskopkonna vaimulikud öelnud, et nad laulatavad homopaare juba praegu. Samasooliste laulatamise õigust toetab ka Helsingi piiskop Irja Askola

Eesti evangeelse-luterliku kiriku (EELK) kirikukogu on oma 2009. aasta deklaratsiooniga kinnitanud, et pühakirja ei saa ümber tõlgendada homoseksuaalset suhteid heakskiitvas tähenduses.

Homoseksuaalsus on Piibli järgi patt, mida käsitletakse nii Vanas kui Uues Testamendis ühtviisi negatiivses valguses. Kristliku arusaama kohaselt ei saa pattu "normaliseerida".

Ühtlasi deklareeris EELK kirikukogu 2009. aastal, et samasooliste isikute kooselu õnnistamine või koguni laulatamine ei ole kooskõlas pühakirja ja kristliku usuga. Kui üks kirik taolise tegevuse ametlikult heaks kiidab, avaldub selles selge erinevus kristliku usu ja kiriku õpetuse mõistmises, mis takistab altari- ja kantsliosaduse teostamist kirikute vahel.

© Meie Kirik