Rootslastest viis protsenti ehk ligikaudu 400 000 inimest loeb iga päev söögipalvet. Keskmisest harvem tehakse seda Põhja-Rootsis Norrlandis. Seevastu Skånes ja Blekinges loeb igapäevaselt söögipalvet lausa 14 protsenti inimestest.

Üllatav on ka asjaolu, et 15–29-aastastest rootslastest loeb söögipalvet lausa üheksa protsenti, mida on enam kui üheski vanemas vanuserühmas.

Loe lähemalt siit.

© Meie Kirik