Soome evangeelse-luterliku kiriku Helsingi piiskop Irja Askola pälvis olulise panuse eest võrdõiguslikkuse, solidaarsuse ja multikultuursuse edendamisel Miina Sillanpää Seltsi aastaauhinna.

Piiskop Askola on vankumatult rõhutanud sallivuse ja ligimesearmastuse olulisust ning seisnud n-ö võrdõigusliku abieluseaduse ning varjupaigataotlejate inimliku kohtlemise ja nende perekondade ühendamise eest.

Niisamuti on Askola avalikult väljendanud soovi, et Soome kirik hakkaks laulatama homoseksuaalseid paare.

EELK kirikukogu on 2009. aastal võtnud vastu deklaratsiooni, mille kohaselt homoseksuaalsus on Piibli kohaselt patt, mida ei saa "normaliseerida" ning sellise liidu kirikupoolne õnnistamine pingestab ja pärsib kirikutevahelist osadust, homoseksuaalse kooselu õnnistamine või laulatamine on vastuolus Pühakirja ja kristliku usuga ning taolise tegevuse ametlik heakskiitmine takistab altari- ja kantsliosaduse teostamist kirikute vahel.

Miina Sillanpää Selts annab aastaauhindu välja alates 2012. aastast. Miina Sillanpää (1866–1952) oli Soome sotsiaaldemokraatliku naisliidu ja töölisnaisliidu esimees, üks esimestest naissoost Soome parlamendiliikmetest (alates 1907) ning esimene Soome naisminister (1926–1927).

Miina Sillanpää Seltsi pressiteadet loe siit.

© Meie Kirik