Turvamees kiriku uksel, videovalve, paanikanupp, vaimulikutunnuste kandmisest loobumine, jumalateenistuse pidamine kindlalt suletud uste taga – need on vaid mõned soovitused Briti kirikute turvalisusega tegeleva organisatsiooni National Churchwatch 12-leheküljelisest dokumendist "Terrorismivastane juhis kirikutele".

Pärast Prantsuse preestri Jacques Hameli mõrvamist tänavu juulikuus peetakse väikseid kirikuid suurema terroririskiga kohtadeks kui suuri.

Kogudustele on antud soovitus panna kiriku ukse juurde turvamees, kes oskab ohtu ära tunda, suudab potentsiaalseid jumalateenistuse häirijaid (mitte ainult terroriste) takistada, kutsub politsei ning vajadusel sulgeb jumalateenistuse ajal kindlalt kiriku ukse.

Samuti soovitatakse paigaldada pühakodadesse videovalve, anda vaimulikele ja teistele töötajatele paanikanupud kiireks abi kutsumiseks ning koolitada regulaarseid kirikulisi ohuolukorras õigesti käituma.

Osa Briti vaimulikest on teatanud, et neile on antud soovitus avalikkuses mitte kanda vaimulikutunnuseid ning vältida üksi kirikuhoones viibimist.

Alates 1996. aastast on Suurbritannias mõrvatud kaheksa preestrit. Kõikidel juhtudel on relvana kasutatud nuga.

© Meie Kirik