Anglikaanikirikute perre kuuluva Šoti episkopaalse kiriku üldsinod otsustas tühistada kaanoni, mis määratles abielu ühe mehe ja ühe naise vahelise ühendusena. Sinodil esitati üleskutse teha lõpp LGBT-inimeste valule ja segadusele ning lammutada rõhumist soodustavad süsteemid.

Sinodiliikmete enamuse otsusel kustutatakse esimene paragrahv kaanonist 31, mis sätestas: "Kirik õpetab, et abielu on ühe mehe ja ühe naise vaheline füüsiline, vaimne ja müstiline ühendus." Otsuse poolt hääletas 97 ja vastu 51, kolm liiget jäi erapooletuks.

Uus määratlus viitab kirikus esinevatele erinevatele arusaamadele abielu olemusest ja ka sellele, et ühtegi vaimulikku ei tohi sundida läbi viima laulatustalitust, mis läheb vastuollu tema südametunnistusega.

Ühe sinodi liikme sõnul aitab viide "erinevatele arusaamadele" kiriku õpetuses abielust minna kirikul üheskoos edasi.

Kuid otsuse jõustumiseks peab järgmisel aastal selle poolt hääletama kaks kolmandikku sinodi liikmetest. Kui nii juhtub, võidakse Šoti kirikus laulatama hakata ka samasoolisi paare. Šotimaa on väidetavalt Ühendkuningriigi kõige "geisõbralikum" paik.

Eesti Evangeelne Luterlik Kirik on Šotimaa Episkopaalse Kirikuga kantsli- ja armulauaosaduses Porvoo kokkuleppe alusel.

© Meie Kirik