Vatikani oikumeeniliste suhete endiselt juhilt kardinal Walter Kasperilt on itaalia keeles ilmunud raamat reformatsiooni algatajast Martin Lutherist. 75-leheküljeline teos, mis kannab pealkirja "Martin Lutero: Una prospettiva ecumenica", põhineb jaanuaris Saksamaal peetud loengul.

Kardinal Kasperi sõnul polnud Martin Luther üldsegi "oikumeeniline persoon" – näiteks juutide ja moslemite kohta kasutas ta räigeid sõnu. Vastukaaluks Lutheri paavstlusevastasele poleemikale hakkas Kasperi hinnangul katoliikluses paavstlus hoopis tugevnema.

Pärast II Vatikani kirikukogu (1962–1965) on katoliku kiriku ja Luterliku Maailmaliidu vahel, kuid samuti mitmel pool kohalikul tasandil alustatud oikumeenilist dialoogi, mille kaugemaks eesmärgiks on kirikuosaduse taastamine.

Martin Lutheri 500. sünniaastapäeva puhul 1983. aastal valminud katoliiklaste ja luterlaste ühisavalduses käsitletakse Lutherit kui Jeesuse Kristuse ja evangeeliumi tunnistajat ning kutsutakse üles tema pärandit tundma õppima.

2017. aastal tähistatakse viiesaja aasta möödumist reformatsiooniks nimetatud sündmuste algusest.

© Meie Kirik