Tänavu jõuluõhtul täitub armastatud jõululaulu „Püha öö“ (saksa k „Stille Nacht, heilige Nacht“) sünnist kakssada aastat. Preester Joseph Mohri (1792–1848) loodud sõnadele kirjutas muusika Franz Xaver Gruber (1787–1863) ning laul kanti ette jõuluööl Austrias Salzburgi Oberndorfi linnakese Püha Nikolause kirikus.

„Püha öö“ sõnad (originaalis 6 salmi) olid kirja pandud juba paar aastat varem, 1816, kuid teksti autori Joseph Mohri palvel lõi organist Franz Gruber neile viisi enne jõuluöö missat aastal 1818. Originaalis on laul seatud kahele häälele ja koorile kitarrisaatega.

Jõuluööl esitasid „Püha öö“ esmakordselt laulu autorid Mohr ja Gruber ise, esimene laulis kõrgemat häält ja mängis kitarri, teine aga laulis madalamat häält. Samuti osales koor ja võib-olla ka kogudus.

20. sajandi algul lammutatud Oberndorfi St Nikola kirik

Laulu sünniloost kirjutab vaimulik ja muusikaloolane Mart Jaanson järgmist:

„Laulu originaaltekst on teoloogiliselt hästi välja arendatud: tavapärane jõuluevangeeliumi tekst Luuka evangeeliumi 2. peatükist (Joosep ja Maarja koos Jeesuslapsega, karjased ja taevane inglikoor) on läbivalt seotud inkarnatsiooniteoloogia (Jumala saamine inimeseks) ja soterioloogiaga (Jeesuse sünd inimkonna päästjana tema pattudest). Samas on kasutatud poeetilisi kujundeid, mis seostuvad meloodia pastoraalse hällilaululikkusega ning sisendavad rõõmu ja rahu.“

1854. aastal kirjutas Gruber Preisi kuningliku õukonnakapelli initsiatiivil üles laulu saamisloo. Selleks ajaks oli „Püha öö“ juba tuntust kogunud ning oli öeldavasti üks Preisi kuninga Friedrich Wilhelm IV (1840–1861) lemmikuid.

Ameerika Ühendriikides kanti „Püha öö“ esmakordselt ette 1839. aastal New Yorgis. 1859. aastal kirjutas ja avaldas ameerika episkopaalse (anglikaani) kiriku preester John Freeman Young „Püha öö“ ingliskeelse tõlke (kolm salmi), mida lauldakse tänini kõige enam.

Eestisse jõudis „Püha öö“ juba 19. sajandi viimasel veerandil, kuid luteri kiriku lauluraamatusse võeti see alles 20. sajandil. 1991. aastal ilmunud Kiriku Laulu- ja Palveraamatus on „Püha öö“ ära toodud nii Karl August Hermannile (1851–1909) omistatud tõlkes (KLPR 32A) kui EELK lauluraamatukomisjoni versioonis (KLPR 32B). Ka eesti keeles koosneb laul kolmest salmist.

Oberndorfi Püha Nikolause kirik, kus „Püha öö“ esmakordselt ette kanti, lammutati 20. sajandi algul. 1937. aastal püstitati sellele kohale väike kabel.

Tallinnas saab Kiek in de Köki fuajees kuni 9. jaanuarini 2019 tasuta vaadata näitust „Püha öö, Vaikne öö. Jõululaul ja selle rahusõnum 200 aastat pärast esmaesitust.“

Päisefotol: viisi autor Franz Xaver Gruber ja 1937. aastal püstitatud kabel Oberndorfis.

© Meie Kirik