Manhattani kõrgeim kohus langetas juuli lõpus hämmastava otsuse, sätestades, et šimpansid ei ole õigusvõimelised isikud. Loomade õiguste eest võitlev ühendus The Nonhuman Rights Project ei suutnud oma taotlusega veenda kohtunik Jaffesit, kes aga leidis, et isiku staatuse omistamine loomadele võib mitte väga kauges tulevikus siiski võimalikuks osutuda.

„Seega on püüdlus laiendada seaduslikke õigusi šimpansidele mõistetav; ükskord võib see isegi õnnestuda,“ kirjutab kohtunik Jaffes oma 33-leheküljelises otsuses. „Kuid praegu, võttes arvesse antud juhtumit, mis mind seob, otsustab kohus käesolevaga, et taotlus jääb rahuldamata ja lükatakse tagasi.“

Kohtuotsus on loomasõpradele tohutuks tagasilöögiks – eriti kui silmas pidada populaarse Zimbabwe lõvi Cecili tapmist Ameerika hambaarsti poolt. Manhattani kohtu otsus seab ju ka Cecili staatuse isikuna kahtluse alla.

Need, kes leinavad Cecilit ja on kohtuotsusest nördinud, võivad ehk leida lohutust teadmisest, et tema vend Jericho – nähtavasti samuti lõvi – on siiski elus, vastupidiselt varasemale infole, et ta lahkus meie seast.

Zimbabwe Säilitamise Rakkerühm, kes teatas laupäeval oma Näoraamatu lehel Jericho surmast, ütles pühapäeval, et lõvi on „elus ja terve“ ning on Cecili, kelle tapmine kutsus esile ülemaailmse pahameeletormi trofeeküttimise kui suure äri vastu, järeltulijad oma hoole alla võtnud.

„Me vabandame, et teatasime tema surmast, kuid olime oma allikatele kindlad. Tegemist on eksitusega,“ kirjutas vabaühendus oma postituses.

Hämmastaval kombel võib Jericho isegi kergendust tunda, sest Manhattani kohtu otsus – kuigi see pole Aafrikas õiguslikult siduv – annab lisakaalu tema mitteisiku staatusele. Arvestades inimõiguste olukorda Zimbabwes on tal tõenäoliselt parem jääda mitteisikuks ja lüüa kohtuvaidlustele käega.

Võib-olla just seda 11-aastane lõvi tähistaski, kui ta pühapäeval tabati koos oma praidi emalõvidega maiustamas tapetud kaelkirjakuga.

Paraku tähendab Manhattani kohtu otsus, et ka kaelkirjakud on mitteisikud, kuigi – kui otsustada selle järgi, et tundmatu kaelkirjaku surm Jericho küüniste ja kihvade läbi ei kutsunud esile mitte kellegi pahameelt – tundub, et mõnel mitteinimesest mitteisikul (lõvil) on ilmselgelt kõrgem staatus kui teistel (näiteks kaelkirjakul).

Kas see kõrgem mitteisiku staatus laieneb kõikidele karnivooridele või kehtib ainult nende puhul, kel suurem intelligents, tuleb paika panna tulevaste kohtulahenditega. Näiteks lõvide ja šimpanside sugulusastet ei ole kohtutes veel küllaldase hoolega uuritud.

Kuigi asi võib olla lihtsalt selles, et ülalmainitud kaelkirjak tapeti teise mitteinimliigi esindaja ja mitte õigusvõimelise isiku poolt, võib meedia olematu reaktsioon olla tingitud ka sellest, et tolle kaelkirjaku (sugu teadmata) tapmise eest ei vastuta inimisik, vaid mitteinimesest mitteisik.

Sama ajal aga näitab rahvusvaheline heakskiit inimloote kehaosadega kaubitsemisele, millega tegeleb USA maksumaksja poolt finantseeritud „heategevus­organisatsioon“ Planned Parenthood, et õigusvõimetu inimesest mitteisiku staatus (aga USA-s on kõik sündimata beebid õiguslikus mõttes mitteisikud) võib tähendada kõigist kõige ohustatumat seisundit. Selles mõttes ei pruugi Manhattani kohtu otsus olla šimpanside jaoks üldsegi mitte kõige hullem. Parem olla mitteinimesest mitteisik kui inimesest mitteisik (sündimata beebi).

Eriti kui täielik õiguslik staatus isikuna võib olla šimpanside jaoks juba käega katsuda.

Tõlkinud Veiko Vihuri

 

Artikkel ilmus portaalis Mercatornet.com ja seda võib lugeda koos viidetega allikatele siit.

Fotol: esialgu näeb mitteinimesest mitteisik õigusvõimelise isiku staatusest vaid und.

 

© Meie Kirik